Osebni podatki

Osebni podatki

SPLOŠNO
Ponudnik Propiar, družba za strateško komuniciranje d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik oz. podjetje oz. upravljavec osebnih podatkov) ceni zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov tega spletnega mesta, zato njihove podatke skrbno varuje tudi pred vdorom tretjih oseb, kar uporabnikom zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom.

Upravljavec zagotavlja, da bodo vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do ugovora
 • ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Posredovane osebne podatke uporabljamo za namene obveščanja o novostih, aktivnostih, storitvah, dogodkih idr. upravljavca. Podatke za ta namen obdelujemo do preklica privoljenja, vendar ne dlje kot 5 let od podanega soglasja za obdelavo. Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljavca na elektronski naslov propiar@propiar.com.
Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.
Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter po tem izbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.
Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Evropske direktive o varovanju osebnih podatkov GDPR.
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z določili veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov.
Brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnikov otroka, katerega starost je nižja od starosti, ki jo kot obvezno za veljavno podajo soglasja, predpisuje veljavna zakonodaja, ponudnik ne bo sprejemal in obdeloval nikakršnih osebnih podatkov, ki zadevajo le-tega.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik za potrebe opravljanja svojih storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • datum rojstva,
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • geslo v šifrirani obliki,
 • državo bivanja,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazec,
 • IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta,
 • čas in datum registracije,
 • arhiv komunikacije.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.
Podatki, ki jih uporabnik posreduje na spletni strani ali kako drugače preko e-pošte, telefona, faksa ipd., so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Podjetje bo pridobljene podatke varovalo ter preprečevalo njihove kršitve in zlorabo, vse v skladu z veljavno zakonodajo.
Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje in za opravljanje storitev, ki jih podjetje ponuja.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave. Za namene obveščanja uporabnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr. telefon, sms, e-pošta ipd. Uporabnik z osebno privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča ponudnika kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene posreduje zbrane osebne podatke pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu ponudnika in za njegov račun.
Ponudnik se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam razen, če je to dolžan v skladu z veljavno zakonodajo, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Uporabnik z označitvijo praznega polja potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika. Preklic lahko pošlje po e-pošti na elektronski naslov propiar@propiar.comali po pošti na naslov ponudnika. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil. Vsakršne spremembe njegovih podatkov lahko uporabnik ponudniku pošlje po e-pošti na elektronski naslov propiar@propiar.comali jih sporoči na telefonsko številko 01 52 33 586. Pri vsakokratnem dostopu do spletne strani podjetja se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) samodejno beležijo. Te informacije ponudnik uporablja za merjenje priljubljenosti svoje spletne strani in izboljševanje kakovosti vsebin in uporabnosti.
Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov hranil samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo, vse v skladu z veljavno zakonodajo.

PIŠKOTKI
Piškotki se uporabljajo, da se omogoči učinkovito, uporabniku prijazno in varno spletno mesto. Piškotki so majhne datoteke, ki koristijo za optimiziranje delovanja spletnih strani in pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu, saj omogočajo prepoznavanje uporabnika in analizo njegove uporabe spletnega mesta.

Brskalnik se lahko nastavi tako, da se piškotki uporabljajo ali na splošno zavrnejo le z dovoljenjem uporabnika. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se brez piškotkov ne da ali ne da v celoti uporabljati nekaterih elementov spletnega mesta.

Večina piškotkov, ki se uporablja, se po seji brskalnika samodejno izbrišejo (“sejni piškotki”). Sejni piškotki se uporabljajo npr. da se uporabniku ponudi funkcija nakupovalnega vozička na več straneh. Poleg tega se uporabljajo tudi piškotki, ki ostajajo po seji na trdem disku uporabnika. Pri naslednjem obisku se samodejno zazna, da je uporabnik že bil na spletnem mestu in katerim vnosom in nastavitvam daje prednost.

Ko uporabnik odpre spletno mesto propiar.com, so s pomočjo piškotkov zajeti naslednji podatki: datum in ura priklica shranjenih podatkov, ime priklicane spletne strani, ID seje Referrer-URL (URL vira, s katerega je uporabnik prišel na spletno stran propiar.com), količina prenesenih podatkov in različica informacije uporabljenega brskalnika.

UPORABA DRUŽBENIH PROGRAMSKIH DODATKOV (VTIČNIKOV DRUŽBENIH OMREŽIJ)

FACEBOOK
Na spletnem mestu se uporablja t.i. vtičnike („Plugins“) družbenega omrežja Facebook, ki jih upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Vtičniki so označeni z logotipom Facebooka ali dodatkom „Facebook vtičnik za družbeno omrežje“ oz. „Facebook Social Plugin“. Pregled vtičnikov Facebook in njihov videz je mogoče najti na povezavi: Facebook plugins. Z uporabo spletnega mesta, ki vsebuje takšen vtičnik, vzpostavi brskalnik uporabnika neposredno povezavo s Facebookovimi strežniki. Facebook prenese vsebino vtičnika neposredno v brskalnik uporabnika in ga vključi v spletno stran. S tem vključevanjem prejme Facebook informacijo, da je brskalnik uporabnika priklical pravilno stran spletnega mesta, četudi uporabnik ne poseduje Faceboook profila ali v trenutku uporabe ni vpisan v svoj račun na Facebooku. To informacijo (vključno z naslovom IP) posreduje brskalnik na Facebookov strežnik v ZDA in ga tam shrani. Kadar uporabnik uporablja vtičnik in npr. klikne na gumb “Všeč mi je” ali napiše komentar, potem se ta informacija prav tako prenese neposredno na Facebookov strežnik, kjer se shrani. Informacije se prav tako objavijo na Facebook profilu, da jih lahko vidijo uporabnikovi Facebook prijatelji. Več o namenu in obsegu pridobivanja podatkov in njihovi nadaljnji obdelavi in uporabi na Facebooku, kakor tudi o pravicah in možnostih nastavitve zaščite zasebnosti, si uporabnik lahko prebere v Facebookovih nasvetih za varstvo podatkov. Kadar uporabnik ne želi, da se podatki, ki jih Facebook pridobi na spletnem mestu, zapišejo na Facebook računu uporabnika, mora biti uporabnik pred obiskom spletnega mesta odjavljen s svojega računa na Facebooku. Nalaganje Facebook vtičnika lahko uporabnik prepreči tudi s programskim dodatkom za svoj brskalnik, npr. „Facebook Blocker”.

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI
Ponudnik ima skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletnega mesta. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prekličejo svojo registracijo. Uporabnik lahko svojo registracijo prekliče tako, da preklic registracije sporoči pisno na naslov propiar@propiar.com. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Personal Information

Personal Information

GENERAL

Propiar, Strategic Communication Company d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (hereinafter: provider or company or agency or data controller) respects the confidentiality of personal data and the privacy of users of this website, and therefore protects their data from the intrusion of third parties providing users with a carefree and smooth business operation with the provider.

The provider ensures that your personal data is processed only for those purposes which you have provided an explicit consent for. Consent to the provision of personal data is voluntary, and the consent can be withdrawn in the same manner at any time. In case you do not provide your personal data or if you withdraw your consent, the personal data controller can not fulfil the purpose the data are collected for.

Regarding your personal data, you have the right to:

 • Request access to your personal data an agency has about you
 • Be informed about the processing of your personal data
 • Obtain access to the personal data held about you
 • Ask for incorrect, inaccurate or incomplete personal data to be corrected
 • Request that personal data are erased when no longer needed or if processing is unlawful
 • Object to the processing of your personal data
 • Request the restriction of the processing of your personal data in specific cases
 • Ask the agency to transfer your data to another organisation

We use personal data you’ve provided for the purposes of informing you about controller’s novelties, activities, services, events, etc. We process data for these purposes until withdrawal of your consent but not longer than five years.

Please contact the authorized officer for personal data protection at the controller’s office at propiar@propiar.com to exercise the aforementioned rights or in case of complaints.

If you believe that the processing of your personal data violates the personal data protection provisions, you have the right to file a complaint with the Information Commissioner.

The data are stored until your consent withdrawal or as long as it is necessary to achieve the purpose the data are collected for, and are erased, destroyed, blocked or anonymized after that.

The data collector is committed to processing and protecting of the data in accordance with the Personal Data Protection Act and the provisions of the European General Data Protection Regulation (GDPR).

The provider is committed to permanently protect, and collect and process all personal data of the user in accordance with the provisions of the applicable legislation in the field of personal data protection.

The provider shall not accept and process any personal data that concern the child without the explicit consent of the parents or guardians of a child whose age is lower than the age required by the law to validly give consent.

PERSONAL DATAPROTECTION

For the purposes of providing services, the provider collects, manages, processes and stores the following users’ data:

 • Name and surname
 • Date of birth
 • E-mail address (user name)
 • Password in encrypted form
 • Country of residence
 • Other data the user voluntarily enters into the form
 • IP address of the user when accessing the website
 • Time and date of registration
 • Communication archive

The provider is not responsible for accuracy, completeness and promptness of the data entered by the user.

The data provided by the user on the website or otherwise via e-mail, telephone, fax, etc. are confidential and treated in accordance with the applicable Slovenian legislation. The company will safeguard the data and prevent their violations and misuse, all in accordance with applicable law.

Personal data will only be used for the purposes the user has given consent for, and for the provision of the company’s services.

The user himself / herself is responsible for the security of his / her data by ensuring the safety of his / her username and password, as well as by using the appropriate software (antivirus) protection of his / her information system and electronic device. The user permits the use of various communication channels for information purposes, for example phone, short text-message, e-mail, etc. The user also consents and empowers the provider who is the data controller to forward the personal data collected for the above listed purposes to the contractual partners in the territory of the Republic of Slovenia, with whom the agency has concluded contracts for processing of personal data and who processes the data on behalf of the provider and for the provider’s account.

The provider is committed not to disclose the data to third parties unless obliged to do so in accordance with the applicable law, if requested by the state authorities or in good faith that such action is necessary for proceedings before the court or other state bodies, and for the protection and realization of the legitimate interests of the provider.

By checking the blank box, the user confirms that he / she is aware of all relevant rights such as: the right to access, copy, edit, block and delete his / her personal data in accordance with applicable law. The user can withdraw the consent for receiving advertising material and information about the novelties in the offer and operation of the provider. The withdrawal request can be sent by e-mail to propiar@propiar.comor to the provider’s address. The user can also sign off by clicking in the advertising message sent electronically. The user can send any changes of his / her data by e-mail to propiar@propiar.comor call 00386 (0)1 52 33 586. Whenever accessing the company’s website, the general non-personal information (users of the browser, number of visits, average time of visit to the website, pages visited) are automatically stored. This information is used by the provider to measure the popularity of the agency’s website and improve the quality of content and usability.

The provider will store the users’ personal data only as long as is necessary to achieve the purpose that the personal data are collected and managed for, all in accordance with the applicable legislation.

COOKIES

Cookies are used to enable an effective, user-friendly and secure website. Cookies are small files used to optimize the website performance and to create effective services on the site, as they enable user identification and analysis of his / her use of the site.

The browser can be set up so that cookies are used or generally rejected only with the permission of the user. However, it should be noted that the absence of cookies doesn’t (fully) ensure the use of some website elements.

Most of the cookies are automatically deleted after the browser session (session cookies). Session cookies are used e.g. to provide the user with a multi-page shopping cart function. The cookies that remain after the session on the user’s hard drive are also used. They are automatically detected next time the user visits the website, remembering the preferences of the user.

When the user opens the propiar.com website, the cookies help to collect the following information: date and time of retrieving stored data, name of the web page, URL of the source the user came from to the propiar.com website, the amount of downloaded data and the version of the information of the browser used.

THE USE OF SOCIAL NETWOORK PLUGINS

FACEBOOK

The site uses the plugins of the Facebook social network managed by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, PaloAlto, CA 94304, USA (“Facebook”). Plugins are marked with the Facebook logo or the Facebook Social Plugin description. Facebook plugins and their appearance can be found on the following link: Facebook plugins. By using a site that contains such a plugin, the user’s browser creates a direct connection to Facebook’s servers. Facebook passes the content of the plugin directly to the user’s browser and incorporates it into the web page. Facebook thus receives information that the user’s browser retrieved the right site, even if the user does not have a Faceboook profile or is not registered to his / her Facebook account at the time of use. The browser transfers this information (including the IP address) to the US-based Facebook server and stores it there. When a user uses a plugin and e.g. clicks the “Like” button or writes a comment, this information is also transferred directly to the Facebook server and is stored there. The information is published on the Facebook profile for the user’s Facebook friends to see. The user can read more about Facebook data protection tips about the purpose and scope of data collecting and further processing and use by Facebook, as well as about the rights and options for setting up privacy protection. When a user does not want the data obtained on the site to be noted on the user’s Facebook account, the user must log out before visiting the website. The Facebook plugin download can be prevented by the user with a Facebook Blocker for example.

IMPLEMENTATION OF PRIVACY POLICY

In accordance with the Personal Data Protection Act, the protection of personal data is regulated by the Rules on the Protection of Personal Data. All the agency’s regularly or partly employed persons who have access to personal and other data of the users are familiar with the provisions of the Rules on the Protection of Personal Data and their duty to protect personal and other data, and are obliged to comply with these provisions on the protection of the confidentiality of personal data and the privacy of the website users. The duty of protecting personal and other data is valid indefinitely, even after the working relationship with the provider is ceased.

Registered users can revoke their registration at any time. The users can cancel their registration by sending the cancellation in writing to propiar@propiar.com. The provider will protect the confidentiality of personal data in the framework of this privacy policy in case of cancellation of registration.

Blog

Blog

Arhiv avtor

Arhiv avtor

Author archive

Author archive

Search

Search

Iskalnik

Iskalnik

Newsletter

Newsletter

Ekipa

Ekipa

Team

Team

Pomagamo

Pomagamo

V Propiaru že od vsega začetka sodelujemo z organizacijami, ki s svojimi idejami aktivno vplivajo na družbeno okolje in tako prinašajo pozitivne premike v družbi. S podporo različnim projektom želimo tvorno sodelovati pri soustvarjanju boljšega danes in jutri, saj se zavedamo, da je to tudi naša odgovornost – vračanje družbi.

Contributing

Contributing

Making a positive contribution From the very beginning, Propiar has been working in cooperation with other organisations that actively influence the social environment, using with their ideas to effect positive change in society. By supporting various projects, we work together to create a better today and tomorrow, as we are well aware that giving back to society is our responsibility.

Where we are involved:

Blogoslov

Blogoslov

Blogs

Blogs

Reference

Reference

References

References

Storitve

Storitve

Services

Services

Kontakt

Kontakt

Propiar, družba za strateško komuniciranje, d.o.o.     
Dunajska cesta 151
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 52 33 586
Mail: propiar@propiar.com

 

Contact

Contact

Propiar, družba za strateško komuniciranje, d.o.o.     
Dunajska cesta 151
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 52 33 586
Mail: propiar@propiar.com 

O nas

O nas

O nas page requires basic info of the company.

Zgodovina

Zgodovina

History

History

Apropó

Apropó

Apropó oziroma Boot camp odnosov z javnostmi je projekt z mislijo na mlade.

Z njim študentom, iskalcem prve zaposlitve in mladim zaposlenim omogočamo spoznavanje sveta odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja ter jim ponujamo vstop v stroko skozi naša vrata

V obliki delavnic, predavanj in predstavitev dobrih primerov jim predajamo praktična znanja, ki jih pri formalnem izobraževanju najbolj pogrešajo. Hkrati pa jim nudimo tudi opravljanje dvotedenske prakse, tekom katere osvojena praktična znanja še poglobijo. 

Rezultat projekta Apropó so v prijetnem vzdušju sklenjene poslovne vezi, zasedena nova delovna mesta in uspešen začetek kariere mladih.

Kot gonilci razvoja v slovenski stroki odnosov z javnostmi gradimo na večji praktični opolnomočenosti posameznikov, ki želijo delovati na različnih področjih komuniciranja.

Dosedanje in načrtovane edicije Apropója

1. Apropó [23. marec 2018] = Boot camp sodelovanja z digitalnimi vplivneži
2. Apropó [5. december 2018] = Boot camp kriznega komuniciranja
3. Apropó [10. april 2019] = Boot camp komunikacijskih veščin
4. Apropó [29. maj 2019] = Boot camp družbene odgovornosti
5. Apropó [16. oktober 2019] = Boot camp strateškega komuniciranja
6. Apropó [4. december 2019] = Boot camp kriznega komuniciranja

Če želite prejeti obvestilo o odprtju prijav za naslednji Apropó, pošljite sporočilo na tina.kadunc@propiar.com

Foto utrinki šeste edicije Apropója

Foto utrinki pete edicije Apropója

Foto utrinki četrte edicije Apropója

Foto utrinki tretje edicije Apropója

Foto utrinki druge edicije Apropója

Foto utrinki prve edicije Apropója

Apropó

Apropó

Apropó is a project with young people in mind.

We help students and young employees who want to get to know the world of public relations and strategic communication to enter the profession through our agency doors.

We offer tomorrow’s professionals the contact with our profession they miss most in their formal education, through lectures, examples of best practice, integration, through experience at our agency. And after all is said and done, it is also an excellent opportunity for younger generations to bring with them a wave of youthful energy, curiosity and the desire to succeed to the agency. As experts in strategic communication we understand it is important to know our potential future employees, and to work as closely with them as possible.

Apropó – or Public Relations Boot Camp, as we have come to call it – therefore serves as a meeting point for the agency and all the young people who wish to work in this profession. As a result of the project, business ties are created in a pleasant, nurturing atmosphere, new jobs are created and filled, and new careers are set in motion.

Prosearch

Prosearch

Raziskovanje je prvi korak v procesu komunikacijskega načrtovanja in s tem osnova za vse nadaljnje aktivnosti – identifikacija komunikacijskega problema, določitev ciljev, implementacija aktivnosti in nenazadnje merjenje rezultatov komuniciranja, pri čemer se vedno ozremo na izhodiščno raziskavo. Z raziskovanjem spoznavamo trenutno situacijo, zunanje in notranje okolje, zaznavamo priložnosti in izzive ter širimo svoja obzorja. Brez čvrstih temeljev naše delo ne obeta dolgoročnih uspehov, te pa pri komuniciranju predstavlja raziskovalna dejavnost.

Ker smo v družbi Propiar zavezani k strateškemu načrtovanju odnosov z javnostmi, z izvajanjem raziskav zagotavljamo informacije za uspešno in učinkovito načrtovanje komuniciranja.

Izvajanje raziskav in analiza okolja:

 • potrjuje ali zavrača predvidevanja;
 • vodi do identifikacije priložnosti vseh vpletenih strank;
 • je ključ za pripravo strategije, nadzorovanje napredka in evalvacijo uspešnosti.

Prosearch

Prosearch

Research is the first step in the communication planning process and the basis for all further work – identifying the communication problem, setting goals, implementing actions; and last but not least, measuring the results of any communication solution, where we always look back to the baseline study. Through research, we explore the current situation, the external and internal environment, identify opportunities and challenges, and expand our horizons. Without solid foundations we can’t expect to deliver long-term success, while research remains one of the central pillars of communication.

Since Propiar is committed to strategic public relations planning, solid research provides us with the information necessary to produce successful and effective communication planning.

Studies and environmental analysis:

 • Helps confirm or reject predictions
 • Enables identification of opportunities for all parties involved
 • Is key to developing a strategy, monitoring progress and evaluating performance

Pro4all

Pro4all

Podjetja v družbi ne igramo le vloge ponudnikov, pač pa vplivamo na ekonomsko in družbeno blaginjo okolja ter na način življenja. Zaradi širšega družbenega vpliva smo podvržena širšemu nadzoru in izpolnjevanju družbenih pričakovanj, od česar je med drugim odvisen tudi naš ugled. S tem, ko se zavzemamo za čistost in razvoj okolja, uveljavljanje človekovih pravic, pošteno in pravilno delovanje, podpiranje kulture, ohranjanje dediščine in nasploh za prispevek h kakovosti življenja skupnosti, postavljamo dober zgled, vračamo družbi, katere del smo in navdihujemo druge organizacije ter posameznike.

Resnična vrednost naših pobud se tako skriva v družbenih dobrinah, spodbujanju pozitivnih vrednot in trajnostnemu razvoju, pozitivne akcije pa prinašajo dolgoročne prednosti tako okolici kot tudi našemu podjetju.

S strateško zastavljeno družbeno odgovornostjo:

 • izvajamo pozitivne aktivnosti, ki vplivajo na ljudi, skupnost in njihovo naravno okolje;
 • skrbimo za zadovoljstvo déležnikov in poskušamo izboljšati kakovost življenja;
 • ustvarjamo vrednost v družbi znotraj katere delujemo;
 • spodbujamo zaupanje v vodstvo podjetja;
 • krepimo zavezanost zaposlenih in privabljamo nove zaposlene.

Pro4all

Pro4all

The companies in our community not only play the role of providers, but also impact the economic and social wellbeing of the environment and affect our way of life. Due to the wider social impact our work brings with it we are subject to stricter standards, and expected to fulfil certain social expectations among other things. Our reputation depends on it. By advocating for a cleaner and smarter development of the environment; by promoting human rights and fair and proper conduct, as well as supporting culture and preserving cultural heritage; and by simply contributing to the high quality of life our community deserves we set a good example, giving back to the community of which we are a proud part; and ultimately, hope to inspire other organisations and individuals.

The real value of our initiatives lies just below the surface – in the larger social good, in promoting positive values and sustainable development. Because positive gestures and actions bring long-term benefits to both the environment and our agency.

With our strategically detailed policy of social responsibility, we:

 • Carry out positive actions that positively affect people, the community and the natural environment
 • Ensure stakeholders are satisfied and committed to improving our quality of life
 • Create value in the community in which we live and work
 • Encourage confidence in the company’s leadership
 • Strengthen our staff’s commitment and attract talented new staff

Inprocom

Inprocom

Zaposleni predstavljajo eno najpomembnejših déležniških skupin. Nanjo organizacija s svojimi dejavnostmi in odločitvami najbolj vpliva, hkrati pa je ključna za realizacijo organizacijskih ciljev. Zato je interno komuniciranje eno najpomembnejših področij, ki pripomore k uresničevanju poslanstva, doseganju vizije in poslovnih ciljev ter dolgoročno prispeva k uspehu.

Zaposleni so pri svojem delu najbolj učinkoviti, kadar imajo na razpolago dovolj informacij o delu, ki ga opravljajo, in medsebojnih pričakovanjih, kadar so vključeni v oblikovanje poslovnih ciljev in ko vedo, kako lahko prispevajo k izpolnjevanju ciljev podjetja.

Propiar se z izzivi internega komuniciranja pri naročnikih redno srečuje in na tem področju uspešno izvaja podporo mnogim podjetjem.

Inprocom

Inprocom

Employees are one of the most important stakeholder groups. It is they who are most influenced by the work and decisions of the organisation; and they are key in achieving the organisation’s goals. That is why internal communication is one of the most important factors in realising the mission, achieving both the vision and business goals and contributing to the organisation’s long-term success.

Employees are most effective when they have the information they need to do the job well; when their common expectations are taken into consideration when defining business goals; and when they know how they can contribute to achieving the goals of the company.

Propiar regularly solves and fulfils clients’ internal communication challenges, and works to support, successfully, many companies in this area.

Prodigital

Prodigital

Komuniciranje na digitalnih platformah je del vsakdana strateškega komuniciranja, ker komunikatorjem omogoča časovno in izvedbeno neomejen in neposreden dostop do ciljnih déležnikov. Na voljo je kadarkoli, kjerkoli in komurkoli, ki ima dostop do digitalnih platform, nezadržno širjenje tehnoloških pripomočkov, ki slednje omogočajo, pa tovrstno dostopnost še povečuje.

V Propiaru se tudi izvajanja komuniciranja na digitalnih platformah lotevamo strateško. Z naročniki najprej opredelimo namen izvajanja komuniciranja in komunikacijske cilje, na osnovi slednjega pa natančno začrtamo časovno in vsebinsko izvajanje komuniciranja na različnih ciljnih digitalnih platformah.

Bistvena primerjalna prednost Propiara pri izvajanju komuniciranja na digitalnih platformah je predvsem dejstvo, da smo komunikatorji. Obvladamo pisano besedo in izvajanje komuniciranja ter vemo, kako doseči zastavljene cilje. Ob tem naročnikom nudimo tudi ustrezna orodja za spremljanje pojavnosti na digitalnih platformah, kar lahko z ustrezno časovno komunikacijsko reakcijo prepreči potencialne krizne situacije.

Prodigital

Prodigital

Procoaching is specifically aimed at building and improving the individual’s communication and presentation skills.
Our training sessions and workshops are recognised as interactive, tailor-made solutions for both individuals and teams, incorporating various methods that comprehensively upgrade the individual’s performance, communication, behaviour and wider thinking.
The Procoaching model of building effective communication and public speaking skills is based on four key inputs: psychological preparation for communication and presentation, communication and presentation material, appearance, and body and vocal language.
Additionally, we also employ SDI® tools to help adapt to people’s real individual needs – the leading international tools used around the world to create profiling questionnaires grounded in relationship awareness theory.

 • We are certified for following methods and techniques:
 • Neurolinguistic programming (NLP)
 • Brain-friendly learning techniques
 • Coaching methods (AOEC)
 • Group training techniques (Stonebow – People 1st training company)
 • Relationship awareness theory
 • Rhetorical and public speaking methods

Skupina

Skupina

Group

Group

Procoaching

Procoaching

Procoaching je specializiran za celostno gradnjo posameznikovega komunikacijskega nastopa in izboljševanje njegovih komunikacijskih veščin.

Naši treningi in delavnice so znane po tem, da so interaktivne in narejene po meri posameznika ali ekipe z vključitvijo različnih metod, ki celostno nadgradijo posameznikovo nastopanje, komuniciranje, vedenje in razmišljanje.

Procoaching model gradnje učinkovitega komuniciranje in javnega nastopanja temelji na štirih ključnih sklopih: psihološki pripravi na komuniciranje in nastop, vsebini komuniciranja in nastopa, videzu in govorici telesa ter glasu.

Osnovo za dodatno prilagoditev resničnim potrebam nam predstavljajo tudi orodja SDI®, vodilna mednarodno rabljena orodja iz družine vprašalnikov za profiliranje, ki temeljijo na teoriji zavedanja odnosov.

Metode in tehnike dela, za katere smo certificirani so:

 • nevro lingvistično programiranje (NLP),
 • možganom prijazne tehnike (Brain friendly learning tehniques),
 • metode coachinga (AOEC),
 • tehnike skupinskega treninga (Stonebow – People 1st training comany),
 • teorije zavedanja odnosov (Relationship awarnes theory) in
 • metod retorike ter javnega nastopanja.

 

Procoaching

Procoaching

Procoaching is specifically aimed at building and improving the individual’s communication and presentation skills.

Our training sessions and workshops are recognised as interactive, tailor-made solutions for both individuals and teams, incorporating various methods that comprehensively upgrade the individual’s performance, communication, behaviour and wider thinking.

The Procoaching model of building effective communication and public speaking skills is based on four key inputs: psychological preparation for communication and presentation, communication and presentation material, appearance, and body and vocal language.

Additionally, we also employ SDI® tools to help adapt to people’s real individual needs – the leading international tools used around the world to create profiling questionnaires grounded in relationship awareness theory.

We are certified for following methods and techniques:

 • Neurolinguistic programming (NLP)
 • Brain-friendly learning techniques
 • Coaching methods (AOEC)
 • Group training techniques (Stonebow – People 1st training company)
 • Relationship awareness theory
 • Rhetorical and public speaking methods

Vizija

Vizija

Propiar temelji na močni in zaupanja vredni ekipi, ki jo odlikujejo predanost, odgovornost ter lojalnost. Smo
gonilci razvoja v slovenski stroki odnosov z javnostmi, ki s svojo strokovnostjo in specializiranostjo v različna
področja komuniciranja ustvarjamo trende ter upravljamo spremembe.

Vrednote:

Our vision

Our vision

Propiar is built around a strong and trusted team that is dedicated, responsible and loyal. We are the drivers of development in the Slovenian public relations arena. We create trends and manage changes with our expertise and our specialization in an array of specific communication areas.

Our strengths and values:

Naslovnica

Naslovnica

Home

Home