Nika Grašič – Propiar

Nika Grašič

Nika je diplomantka tržnega komuniciranja, ki študij nadaljuje na Fakulteti za družbene vede, na smeri strateškega tržnega komuniciranja. S spoznavanjem stroke odnosov z javnostmi je pričela v Študentski sekciji Slovenskega društva za odnose z javnostmi, kjer je uspešno izpolnila tudi mandat predsednice študentske sekcije. Komunikacijske veščine je prav tako urila v Laškem akademskem klubu ter se kot del ekipe ali vodja področji preizkusila v organiziranju konferenc in drugih dogodkov, kot so TEDxFDV, Študentski natečaj kreativnega komuniciranja, Študentska konferenca o odnosih z javnostmi, Škisova tržnica, Državno prvenstvo v plesih ter Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi. Slovensko društvo za odnose z javnostmi jo je leta 2016 razglasilo za prostovoljko leta. V prostem času kot MSS trenerka mehkih veščin izvaja delavnice na temo team buildinga, projektnega dela, projektnega vodenja, trženja in sponzorstev.

Asistentka, vodja ekipe

E: nika.grasic@propiar.com
M: 030 601 666
T: 01 523 35 86