Pedja Ašanin Gole

Pedja Ašanin Gole je višji predavatelj odnosov z javnostmi na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, kjer je nosilec predmetov s področja strateškega, kriznega in digitalnega komuniciranja ter gostujoči predavatelj na School of Journalism and Public Relations. Več kot 25 let izkušenj v komunikacijskem menedžmentu si je nabiral z delom v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji in tujini, med drugim kot direktor področja za komuniciranje in strateški marketing v DARS d.d., svetovalec predsednika Republike Makedonije za strateško komuniciranje, v okviru projektov OVSE, ICMPD ipd. Bil je predsednik Slovenskega društva za odnose z javnostmi ter IABC Slovenija. Prejel je več mednarodnih in domačih nagrad, med drugim tudi posebno nagrado Slovenskega društva za odnose z javnostmi za izjemne dosežke v odnosih z javnostmi.

Vodja procesov in kakovosti

E: propiar@propiar.com