Nagrada lokalni skupnosti prijazno podjetje v roke velenjski družbi

Plastika Skaza je na minuli konferenci Zlati kamen prejela naziv lokalni skupnosti prijazno podjetje. Posebna nagrada, ki jo v skupnem projektu Dobra družba podeljujeta Zlati kamen in SBC Klub slovenskih podjetnikov, predstavlja priznanje velenjskemu podjetju za njegov pomemben doprinos k razvoju širše skupnosti na lokalni ravni. Slednje Skaza dokazuje s svojo trajnostno naravnanostjo, številnimi družbeno odgovornimi projekti ter inovativnimi rešitvami, ki so prijazne do ljudi, skupnosti in narave.

Na nedavni konferenci sta Zlati kamen in SBC Klub slovenskih podjetnikov slovesno razglasila zmagovalca njunega skupnega projekta Dobra družba, katerega namen je grajenje mostov med podjetji in občinami. Organizatorji so s priznanjem lokalni skupnosti prijazno podjetje nagradili Plastiko Skaza iz Velenja, ki jih je prepričala s svojim izvirnim in celovitim doprinosom k razvoju širše skupnosti na lokalni ravni.

Podjetje Skaza, ki spada med najbolj navdihujoča evropska podjetja, v osrčje svojega delovanja vseskozi postavlja trajnostno naravnanost in družbeno odgovornost. Pri slednji se osredotoča tako na svoje zaposlene, ki večinoma prihajajo prav iz lokalne skupnosti, kot tudi na področja širše družbe in okolja.

Njihov trud so prepoznali tudi organizatorji in v obrazložitvi nagrade izpostavili Skazin tradicionalni tek Otrok otroku, ki v dobrodelnosti združuje otroke iz vse Slovenije, obenem pa v sodelovanju z lokalnim atletskim klubom ter športno zvezo spodbuja zdrav način življenja. Skaza širšo skupnost tudi sicer podpira s številnimi donacijami in sponzorstvi, pri čemer je bila še posebej pohvaljena njena poslovna spretnost pri izbiri lokalnih projektov. Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen projekt Žegnan studenec, katerega namen je zagotoviti dodatni vir pitne vode za občino Rečica ob Savinji. Poleg različnih aktivnosti za zaposlene in pomoči mladim pa so organizatorji velik poudarek namenili tudi Skazini močni okoljski osveščenosti. V svoji panogi namreč prednjačijo v uporabi ekološki materialov in delujejo po principih krožnega gospodarstva, ob tem pa skoraj v celoti pridelajo energijo za svoje delovanje.

»Vse te aktivnosti prispevajo k boljši kakovosti življenja v lokalnem okolju, hkrati pa gre za zelo smiselne poslovne prakse, ki prinašajo koristi tudi podjetju. In prav to je za Plastiko Skaza najbolj značilno: družbena odgovornost je do te mere prepletena s poslovnimi cilji podjetja, da sta obe komponenti praktično neločljivi so še zapisali. 

Direktor podjetja Bart Stegeman je ob prejemu nagrade napovedal, da bodo v prihodnje še naprej vlagali v ljudi in skupnost ter pri tem delovali po načelih trajnostnega razvoja, kot njihov naslednji korak pa je izpostavil prizadevanja za uveljavitev bio osnovanih izdelkov tudi v segmentih elektro in pohištvene industrije. »V Skazi se zavedamo, da se doseganje družbenih sprememb začne pri nas samih, zato smo svoje poslanstvo posvetili razvoju inovativnih izdelkov in rešitev, s katerimi pozitivno vplivamo na okolje in prispevamo k reševanju družbenih izzivov. Ponosni smo na prejeto priznanje lokalni skupnosti prijazno podjetje, ki potrjuje, da smo na pravi poti.«

Similar posts

Leave a comment