Ženska prvič na čelu Zveze Rotary klubov

22. maja se je v Zagorju ob Savi odvila tradicionalna distriktna konferenca Zveze Rotary klubov Slovenije, kjer so Rotarijci svojim članom podelili priznanja za udejstvovanja v zvezi ter izvedli inavguracijo in primopredajo guvernerske verige. To pomembno vlogo je za obdobje 2019/2020 ponosno prevzela Irena Kos ter s tem postala prva ženska predstavnica na guvernerskem mestu.

Zagorje ob Savi, 22. maj 2019 – V znamenju ključnih rotarijskih gesel – nesebičnost pomagati in največ pridobi tisti, ki najbolje pomaga, je minila še ena distriktna konferenca Zveze Rotary klubov Slovenije. Zbrani predstavniki oseminštiridesetih Rotary klubov z vse Slovenije so v kulturnem centru Delavski dom v Zagorju ob Savi naredili pregled delovanja posameznih klubov, podelili priznanja članom ter izvedli inavguracijo in primopredajo guvernerske verige. 

Guvernerski stolček je tokrat kot prva ženska predstavnica zasedla Irena Kos, ki letos obeležuje že svoje enajsto leto delovanja v Zvezi Rotary klubov Slovenije. Je ena od ustanovnih članic Rotary kluba Ljubljana Julije ter Rotary kluba Ljubljana Nike, kateremu je dve leti tudi predsedovala. Obema kluboma je skupno, da ju sestavljajo uspešne ženske, ki svojo pozitivno energijo usmerjajo v ustvarjanje dobrih del ter širjenje trdnih prijateljskih vezi. 

Novopečena guvernerka je sicer pobudnica in vodja številnih družbeno koristnih projektov, med najodmevnejšimi sta pogozdovanje po žledolomu ter medgeneracijsko sodelovanje med klubom in Domovoma upokojencev Trnovo in Fužine. V sodelovanju z RI-Lions pa je pripravila tudi skupno novoletno stojnico, katere izkupiček je bil v celoti namenjen Zavodu Pod strehco, v katerem deluje ljubljanska ljudska kuhinja.S prevzemov guvernerske funkcije se je Kosova zavezala k nadaljnjemu uresničevanju poslanstva in ključnih ciljev Zveze Rotary klubov Slovenije, ki poudarjajo skrb za sočloveka in boj za njegovo dobrobit

Similar posts

Leave a comment