Dolgotrajno »vejpanje« nima škodljivih učinkov na zdravje

V študiji z naslovom »Ocena varnostnega profila elektronskega uparjalnega izdelka, ki so ga kadilci uporabljali dve leti v realnem življenju« (Evaluation of the Safety Profile of an Electronic Vapour Product Used for Two Years by Smokers in a Real-life Setting) je sodelovalo 209 prostovoljnih kadilcev, ki so 24 mesecev uporabljali običajne e-cigarete zaprtega sistema, medtem ko so jih raziskovalci spremljali zaradi morebitnih stranskih učinkov. Obenem so spremljali tudi delovanje njihovih pljuč, rezultate elektrokardiograma ter izpostavljenost nikotinu in sestavinam tobaka.

»Ta študija kaže, da po dveh letih neprekinjene uporabe e-cigaret pri kadilcih ni bilo zaznati nobenih znakov resnih zdravstvenih zapletov,« je povedal Tanvir Walele, direktor za znanost v podjetju Fontem Ventures, ki ima v lasti blagovno znamko e-cigaret Blu, in dodal, da »klinični podatki iz dveletnega obdobja dajejo veliko jasnejšo sliko o dolgoročnejšem »vejpanju« in možnih posledicah za zdravje kadilcev. Zdaj lahko oni sprejmejo odločitev na podlagi informacij.«

Med preskušanjem niso ugotovili nobenih resnih varnostnih zadržkov med udeleženci in nobenih klinično pomembnih ugotovitev pri vseh drugih varnostnih merilih, ki jih opredeljuje medicina. Uporaba izdelkov za »vejpanje« je bila povezana z zmanjšanjem simptomov, ki so posledica odtegnitve nikotina telesu, in manjšo izpostavljenostjo komponentam cigaretnega dima, medtem ko ni bilo zaznati povečanja telesne teže.

Nedavno posodobljen Cochrane Review[1], čeprav priznava, da je trenutno na voljo le malo objavljenih kliničnih študij, je prišel do podobnega sklepa kot omenjena študija: e-cigarete z nikotinom lahko pomagajo kadilcem zmanjšati ali nadomestiti kajenje brez povečanih zdravstvenih tveganj, povezanih s kratko- ali srednjeročno (do dveletno) uporabo.

Povzetek raziskave

Ocena varnostnega profila Puritane™, e-cigarete zaprtega sistema, je bila podana, potem ko so jo v vsakdanjem življenju 24 mesecev uporabljali kadilci običajnih cigaret.

Raziskava je bila opravljena v obliki ambulantne klinične študije v dveh centrih s skupaj 209 zdravimi prostovoljci. Spremljali so neželene učinke, vitalne znake, elektrokardiogram, teste pljučne funkcije, izpostavljenost nikotinu in izbranim komponentam dima, učinke odtegnitve nikotina telesa in željo po kajenju.

V raziskavi niso zaznali nobenih resnih neželenih učinkov, povezanih z uporabo e-cigarete zaprtega sistema. Najpogosteje so se prostovoljci pritoževali zaradi glavobola, nazofaringitisa, vnetega grla in kašlja, in sicer njih 28,7 odstotka, 28,7 odstotka, 19,6% odstotka in 16,7 odstotka, simptomi pa so sčasoma izginili. Majhno zmanjšanje pljučne funkcije ni veljalo za klinično pomembno. Pri drugih varnostnih parametrih ni bilo opaziti klinično pomembnih ugotovitev. Od drugega meseca naprej so se zmanjšali simptomi odtegnitve nikotina. Želja po kajenju in uporaba običajnih cigaret sta pri vseh prostovoljcih sčasoma upadli. Uporaba e-cigarete zaprtega sistema je bila povezana z manjšo izpostavljenostjo komponentam cigaretnega dima, medtem ko so koncentracije nikotina v urinu ostale blizu izhodiščnih vrednosti. Telesna teža se pri osebah, ki so z običajnih cigaret prešle na elektronske, ni povečala.

Sklep: aerosol e-cigaret zaprtega sistema so prostovoljci v študiji dobro prenašali in ni bil povezan s klinično pomembnimi zdravstvenimi težavami po uporabi največ 24 mesecev.

Za ogled objavljene študije kliknite tukaj.

[1] http://www.cochrane.org/CD010216/TOBACCO_can-electronic-cigarettes-help-people-stop-smoking-and-are-they-safe-use-purpose

Share this article

Similar posts

Leave a comment