Kronična ledvična bolezen v porastu

V Sloveniji na voljo inovativni sistem, ki izboljšuje kakovost življenja bolnikov in uspešnost zdravljenja

Med 3. in 5. majem 2019 je v Ljubljani potekalo 14. evropsko srečanje o peritonealni dializi. Gre za obliko nadomestnega zdravljenja končne odpovedi ledvic, do katere lahko sčasoma privede kronična ledvična bolezen, ki je tako v svetu kot tudi v Sloveniji v porastu. Z njo se po ocenah sooča že vsak 10. odrasli prebivalec, kar za Slovenijo pomeni okrog 200.000 ljudi. Mednarodno srečanje bo namenjeno seznanitvi s strokovnimi dognanji in napredki, med katerimi je tudi Baxterjev sistem avtomatizirane peritonealne dialize z možnostjo spremljanja in upravljanja zdravljenja na daljavo. Ta inovativni sistem, ki izboljšuje uspešnost terapije in kakovost življenja bolnikov, pri nas že uspešno uporabljajo v UKC Maribor in v SB Slovenj Gradec.

Končna ledvična odpoved je stanje, ko ledvice ne delujejo ali pa je njihovo delovanje minimalno, nadomestno zdravljenje z dializo ali presaditev pa sta neobhodni za preživetje. Bolnikom je poleg hemodializnega zdravljenjana voljo tudi peritonealna dializa (PD), ki jim omogoča večjo samostojnost in prilagodljivost, saj poteka v domači oskrbi. Obstajata dve vrsti PD, in sicer kontinuirana ambulantna peritonealna dializa (CAPD), ki jo pacient večkrat dnevno izvaja ročno, ter avtomatizirana peritonealna dializa (APD), ki se s pomočjo aparata izvaja ponoči, ko bolnik spi.

»Peritonealna dializa je primerna skoraj za vse bolnike z ledvično odpovedjo, še posebej pa za mlade, aktivne bolnike kot premostitev do presaditve ledvice, saj jim ni potrebno trikrat tedensko na hemodializo v dializni center ter  za starejše bolnike, ki so slabo pokretni in težko prenašajo hemodializo ali vožnjo v dializni center. Peritonealna dializa je glede preživetja bolnikov primerljiva s hemodializo, v nekaterih segmentihpa ima pred njo celo določene prednosti: daljšo preostalo ledvično delovanje, boljši je nadzor nad tekočinskim stanjem v telesu, krvni tlak je bolje urejen, manjše je tveganje za prenos virusnih okužb in večja je kakovost življenja ob dializnem zdravljenju v domačem okolju,« pove izr. prof. dr. Damjan Kovač, dr. med., predsednik Slovenskega nefrološkega društva.

Kljub vsem prednostim peritonealne dialize je delež bolnikov, ki se zdravijo z njo, v Evropi sorazmerno nizek in znaša le okoli 12 % vseh bolnikov na dializnem zdravljenju. Trenutno se v Sloveniji z njo zdravi samo okoli 6 % dializnih bolnikov, kar je pol manj od Evropskega povprečja in daleč pod  povprečjem nekaterih razvitih držav, kjer je peritonealna dializa dobro zastopana, kot so na primer Danska (21 %), Nova Zelandija (32 %) ali Kanada (16 %). 

Prednosti Baxterjeva sistema APD

Avtomatizirana peritonealna dializa lahko dodatno izboljša kakovost življenja bolnikov, saj se lahko ti čez dan popolnoma posvetijo svojim drugim aktivnostim. Baxterjev inovativni sistem APD HOMECHIOCE CLARIA z dvosmerno spletno platformo Sharesourcepa prinaša še boljše možnosti oskrbe.Platforma namreč zdravstvenim delavcem omogoča, da v realnem času neposredno dostopajo do zabeleženih podatkov o izvedeni terapiji ter po potrebi z oddaljenim dostopom prilagodijo program izvajanja dialize ali odpravijo morebitne manjše nepravilnosti, preden te postanejo težavne. S tovrstnim upravljanjem in spremljanjem podatkov se izboljšata celostno zdravljenje in zadovoljstvo bolnikov, hkrati pa se zmanjšata števili nenačrtovanih ambulantnih obiskov ter hospitalizacij.

»Prednost uporabe tega sistema je telemedicina, saj lahko kadarkoli in kjerkoli preko spleta pregledam, kako poteka zdravljenje mojega pacienta. V primeru težav s peritonealno dializo pacient v večini primerov ne potrebuje obiska v UKC MB, saj lahko spremenim zdravljenje na daljavo preko programa Sharesource in to tako, da ustreza posameznemu pacientu. Gre za popolnoma individualen pristop zdravljenja,« prednosti Baxterjevega sistema opisuje izr. prof. dr. Robert Ekart, dr. med., specialist internist, predstojnik Oddelka za dializo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer ta inovativni dializni sistem uporabljajo od julija 2018, izkušnje pa kažejo, da je večina bolnikov s takim načinom zdravljenja zelo zadovoljnih.

Nekatere prednosti uporabe sistema HOMECHOICE CLARIA s spletno platformo Sharesource:

  1. Zmanjšano število ambulantnih obiskov: Zdravniki lahko večji del svojega časa namenjajo proaktivni oskrbi bolnikov ter upravljanju terapije na daljavo, zaradi česar beležijo zmanjšano število nenačrtovanih ambulantnih obiskov.
  2. Izboljšano zadovoljstvo bolnikov in uspešnost zdravljenja:Tveganje in strah pred morebitnimi zapleti med izvajanjem dialize na domu sta zmanjšana, saj zdravstveni delavci potek terapij redno spremljajo. S tem se izboljšuje tako zadovoljstvo bolnikov kot tudi uspešnost terapije, saj je omogočena zaznava potencialnih nepravilnosti in odprava slednjih v začetni fazi.  
  3. Manj birokracije: Homechoice Claria s spletno platformo Sharesource je poenostavila delo zdravstvenih delavcev in zmanjšala število njihovih administrativnih nalog.
  4. Poenostavljena logistika: Zdravniki imajo do zabeleženih podatkov neposreden dostop, zato jih lahko spremljajo pogosteje. Hkrati vpogled v podatke ni več odvisen od ambulantnega obiska bolnikov. 
  5. Zmanjševanje opuščanja terapije: Trendi kažejo, da je pri pacientih, ki uporabljajo APD s spletno platformo SHARESOURCE, opuščanje terapije manjše kot pri pacientih, ki uporabljajo sisteme brez zmogljivosti za daljinsko upravljanje. 
  6. Zmanjševanje števila hospitalizacij: Trendi kažejo, da je pri pacientih, ki uporabljajo APD s spletno platformo SHARESOURCE, število hospitalizacij manjše kot pri pacientih, ki uporabljajo sisteme brez zmogljivosti za daljinsko upravljanje. 

Similar posts

Leave a comment