22. SKOJ – lahko rešitev najdemo v pločevinki?

V prejšnjem tednu se je v Portorožu odvila že 22. Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi, na kateri je prisostvovalo 18 govorcev in kar 300 obiskovalcev. Rdeča nit letošnje konference je sovpadala z današnjim hitrim življenjskim tempom, saj smo se udeleženci preizpraševali, kako v svetu odnosov z javnostmi najti instantne rešitve in ali so te sploh mogoče.

Instant program

Znanja polno dnevno dogajanje so predstavljala predavanja, kjer so se številni domači in tuji strokovnjaki dotaknili petih sklopov tematik. Med torkovim dopoldanskim programom je bilo govora o radikalni transparentnosti in zaskrbljujoči prisotnosti lažnih novic, posebno pozornost pa se je namenilo sodobnim digitalnim tehnologijam, ki omogočajo njihovo odkrivanje. Popoldanski del je bil posvečen informacijski prihodnosti, predvsem umetni inteligenci in njenemu vplivu na razvoj odnosov z javnostmi. Pri tem je na repertoar prišlo tudi vprašanje, ali lahko razvoj umetne inteligence vodi v izumrtje stroke odnosov z javnostmi. Drugi konferenčni dan sta nam tuja gosta Christoph Moss (Mediamoss GmbH) in Marco Leeuwerink iz nizozemske policije predstavila model korporativnega uredništva ter vlogo, ki ga to igra v današnji instant dobi. Posvetili smo se tudi generaciji Z, rojenim med letoma 1995 in 2010, ki je za komunikatorje pomembna, kadar želimo doseči šolarje, dijake, študente in ostale mlajše od 25 let. Poleg tega pa jo je potrebno upoštevati, ker ima znotraj družine izredno močan vpliv in zatorej veliko posredno kupno moč. Generacija Z je namreč ena najbolj zahtevnih ciljnih skupin, posledično pa je zahtevna tudi priprava vsebin, ki pritegnejo njihovo pozornost, saj od predhodnih generacij zahteva odlično poznavanje njihovih karakteristik. Preostanek sredinih predavanj pa je bil v večji meri namenjen obravnavi video vsebin z različnih zornih kotov, saj ta še vedno ostaja ena najučinkovitejših metod zgodbičenja in komuniciranja na družbenih omrežjih.

Pod črto

Na vprašanje, ali lahko za vsako komunikacijsko težavo najdemo instant rešitev, težko odgovorimo. Je pa v odnosih z javnostmi hitrost zagotovo ključnega pomena, predvsem v smislu, da trende zaznamo čim prej in jih nemudoma implementiramo v svoje poslovne aktivnosti. Če želimo biti korak pred drugimi, ne smemo gledati nazaj, temveč naprej. 22. SKOJ nam je ponudil ravno to – pogled v prihodnost.

Articles by the same author

Leave a comment