Emojiji – čustvenčki ali morda celo kaj več?

Tako kot ločila, ki s svojo prisotnostjo in umestitvijo ključno vplivajo na vsebino sporočila, postajajo tudi emojiji vse pogostejše orodje za jasnejše sporočanje. Verjetno se še spomnite osnovnošolskega primera, ki je ponazarjal pomembnost pravilnega vključevanja vejice – »izpustiti, ne ubiti« in na drugi strani »izpustiti ne, ubiti«. Podobno vlogo prevzemajo tudi emojiji – »čakal te bom 💕🥰« nasproti »čakal te bom 🗡😡«.

Komuniciranje ni le suhoparno predajanje informacij in podatkov, saj z njim pogosto prenašamo tudi globlje sporočilo. Čeprav besedno komuniciranje, pa najsi gre za izgovorjeno ali pisano besedo, predstavlja temelj medsebojnega sporočanja, so si strokovnjaki s tega področja enotni, da je velik del naše medsebojne komunikacije neverbalen. To pomeni, da z govorico telesa, tonom glasu in hitrostjo govorjenja pomembno oplemenitimo naše sporočilo, kar predstavlja ključen element za pravilno razumevanje. Medtem ko pri govornem komuniciranju uporabljamo številna orodja za jasnejše sporočanje, nam pri pisnem prenašanju sporočila pogosto uide tisto pravo bistvo, saj smo praviloma omejeni zgolj na vejico, piko, vprašaj in klicaj. Bi lahko emojije razumeli tudi kot dodatna ločila?

Emojiji ne izvirajo iz emocij 😁 😂 😕

Beseda »emoji« si zgolj po naključju deli svoj besedni koren z emocijo, četudi z osnovnimi emojiji izražamo prav čustva. Izvira iz Japonske, sestavljena pa je iz japonskih besed »e« (slika), »mo« (pisanje) in »ji« (znak). Shigetaka Kurita, avtor teh malih piktogramov, morda bi mu lahko celo nadeli naziv »oče emojijev«, je kot zaposleni na telekomunikacijskem podjetju želel kratkim suhoparnim elektronskim sporočilom, ki so se takrat pošiljala preko t. i. pagerjev, dodati večjo sporočilnost in jih obogatiti z emocijami. V desetih dneh je narisal prvo skupino emojijev, ki je štela 172 članov. Danes mnogo številčnejša družba pokriva najrazličnejše tematike in variacije. Sprva rumeni smeškoti 😀 so dobili čedalje več oblik v človeški podobi 👨, možno jim je določiti spol 👩 in starost. 👶 👴 Ko so pred časom na nekaterih platformah uvedli tudi različne barve kože ✋🏻 ✋🏽 ✋🏿, so se pojavila ugibanja, ali osnovna rumena barva ponazarja pripadnike azijske rase. ✋ Razlog za rumeno barvo emotikonov pa tiči zgolj v velikem kontrastu s črno barvo, ki omogoča boljšo čitljivost malih sličic.

Kako resno lahko komuniciramo z emojiji? 😜 👨💼

V poplavi sporočanja, ko je hiter prenos informacij z očitno prevlado družbenih omrežij in pametnih telefonov sila pomemben, se je pojavila potreba po vse hitrejšem in jasnejšem posredovanju sporočil. Da bi v delčku sekunde, kolikor dandanes traja pozornost, namenjena naključni objavi ali oglasnemu sporočilu na družbenih omrežjih, oglaševalci pritegnili sledilce k branju njihovega sporočila, so se začeli posluževati emojijev. Čeprav sprva sprejeti zgolj pri mladostnikih, so danes emojiji povsem legitimno orodje, ki se ga poslužuje domala vsa komunikacijska in oglaševalska srenja, od vplivnežev do velikih multinacionalk. Podjetja in blagovne znamke, ki v sporočanju uporabljajo emojije, se zdijo zabavnejše, dostopnejše in se lažje povežejo s potencialnimi strankami.

Emojiji v številkah 🤓 📊

V spletni raziskavi, ki jo je med rednimi uporabniki emojijev v letu 2019 izvedel ameriški gigant Adobe, se je kar 60 % vseh vprašanih strinjalo s trditvijo, da se lažje poistovetijo s podjetji in blagovnimi znamkami, ki se pri komuniciranju poslužujejo tudi emojijev, več kot polovica pa raje komentira objavo, v kateri so bili uporabljeni. Raziskava je pokazala, da skoraj polovica uporabnikov spleta pogosteje sledi profilom podjetij in blagovnih znamk, ki pri svojih objavah uporabljajo emojije in bodo verjetneje pri njih tudi opravili nakup izdelkov ali naročilo storitev. Skoraj dve tretjini prejemnikov oglasne elektronske pošte bo odprlo prispelo sporočilo, če bo to v zadevi vsebovalo tudi emoji. 78 % jih je pritrdilo, da si želijo še večje vključenosti emojijev v splošni komunikaciji, 65 % pa je prepričanih, da bo njihov razvoj v prihodnjih petih letih še napredoval.

Raziskava je pokazala zanimive rezultate tudi pri zasebni uporabi emojijev. 62 % vprašanih se strinja, da emojiji naredijo pogovor zabavnejši, 42 % lažje ponazori svoje občutke z emojiji kot z besedami, skoraj tretjina anketirancev pa je potrdila, da se z uporabniki emojijev hitreje poveže, z njihovo uporabo hitreje piše in z njimi jasneje sporoča. Z emojiji skoraj 80 % ljudi izraža ljubezen in srečo, 67 % jih uporablja tudi za izražanje žalosti.

Kljub temu pa z emojiji ne smemo pretiravati 🤯

Čeprav nas paleta ali seznam vseh emojijev spominja na egipčanske hieroglife, ki so bili svojčas odlično orodje za sporazumevanje, moramo uporabi emojijev posvečati tudi nekaj previdnosti. Korporativno komuniciranje, ki velja za enega od najbolj striktnih, verodostojnih in uniformiranih oblik sporočanja, ni področje, na katerem bi bila uporaba emojijev zaželena, prav tako moramo biti pozorni pri izbiri pravega emojija v bolj sproščenih sferah komuniciranja – predlagamo pristop politične korektnosti.

Dan Rhatigan, višji vodja Adobeovega oddelka za tipografijo, je raziskavo o uporabi emojijev pospremil z besedami: »V prihodnosti bodo emojiji igrali ključno vlogo v komunikaciji vse bolj povezanega sveta«.

Share this article

Articles by the same author

There are no articles by the same author

Leave a comment