Kaj pa zavezanost zaposlenih?

Zavezanost zaposlenih? Je v naslovu prišlo do napake? Ne, čeprav je v logih internega komuniciranja postala najbolj priljubljena beseda, sem tokrat namenoma napisala zavezanost.

V zadnjih časih med strokovnjaki za interno komuniciranje in kadrovniki daleč najbolj odmeva besedna zveza zavzetost zaposlenih (ang. employee engagement), pozablja pa se na termin zavezanosti (ang. commitment). Na prvi pogled skoraj enaki besedi, v svojem bistvu različni, obe pa s pozitivnimi učinki za organizacijo.

Pri konceptu organizacijske zavezanosti, ki se je sicer pojavil že v petdesetih letih prejšnjega stoletja z Whytom, gre za posameznikov občutek pripadnosti organizaciji in na močno željo, da prispeva k njeni uspešnosti in v njej tudi ostane. Pri tem najbolj zavezani posamezniki nočejo prekiniti delovnega razmerja in najtežje zapustijo organizacijo. Pa je to za organizacijo koristno? Ne samo koristno, temveč izredno pomembno!

Organizacijska zavezanost ima namreč številne pozitivne vplive, med najpomembnejšimi pa zagotovo lahko naštejem večji trud s strani zaposlenih, boljšo izvedbo dela in večjo produktivnost. Omenim naj še obstanek v podjetju oz. nižjo mero fluktuacije, kar za seboj potegne pozitivne posledice v obliki zmanjšanja stroškov za odpravnine, zamenjavo kadra in usposabljanje novih zaposlenih. Neželeni odhodi lahko namreč povzročijo velike stroške in zmanjšajo produktivnost organizacije. Prednosti pa najdemo tudi med samimi zaposleni, saj zavezani v bistveno manjši občutijo stres, zavezanost pa pozitivno vpliva tudi na njihovo zdravje in (ne)službene konflikte. Podjetje z zavezanimi zaposlenimi se tako lahko pohvali z večjo profitabilnostjo, pozitivno organizacijsko klimo in večjim zadovoljstvom tako internih kot tudi eksternih deležnikov.

Za konec zagotovo ne bom ustrelila mimo, ko trdim, da bi morali delodajalci več energije in časa vlagati v zavezanost zaposlenih, saj so prav oni tisti, ki lahko predstavljajo njihovo ključno konkurenčno prednost. Še posebej, ko poslovanje ne dosega začrtanih planov, saj so takrat zavezani zaposleni tisti, ki bodo podjetju stali ob strani in zavzeli vlogo pravega junaka. In vsi vemo, da vsaka dobra zgodba potrebuje pravega junaka!

Share this article

Anja Petrovčič

Izvršna direktorica

Articles by the same author

Leave a comment