Kaj prinaša komuniciranje z zaposlenimi

Vodilni v podjetjih so dandanes »obsedeni« s poslovnimi uspehi. Tudi če ne z uspehi, toliko bolj z rezultati, saj lahko določen rezultat za dvoje različnih oči predstavlja popolnoma drugačen (ne)uspeh. Pri osredotočanju na poslovne rezultate pa se prepogosto izgubi tista vmesna faza – kako priti do rezultatov. In še pomembneje, kaj storiti, da do njih pridemo kar najučinkoviteje.

Nedvomno ima pri doseganju poslovnih rezultatov velik vpliv način komuniciranja organizacije z okoljem, v katerem deluje in različnimi javnostmi v njem. Kako nas dojemajo potrošniki je namreč ključno v trenutku, ko se odločajo za nakup izdelka ali storitve. Kaj vpliva na njihovo odločitev? Morda oglas na TV, brošura, ki so jo dobili na dom, morda priporočilo, včasih pa je verjetno odločilna tudi samo cena. Velikokrat se v naše misli zapiše tisto, kar nam nekdo ob nakupu izdelka pove. Še bolj pomembno od vsebine pa je kako nam jo nekdo predstavi. In to nas pripelje do notranje javnosti – zaposlenih v podjetju – za načrtno komuniciranje z njimi pa nekateri vodilni vse prevečkrat pozabijo, oziroma temu delu ne posvečajo dovolj pozornosti.

Poslovni oziroma prodajni uspehi so v veliki meri odvisni prav od internih javnosti, torej zaposlenih v podjetju. Ko na to pomislimo se zdi logično in razumljivo, saj imamo nenazadnje isto nalogo tudi v družini. Vse je lažje, ko smo vsi na isti strani in z veseljem pridemo domov. Vemo pa, da pot do tega ni enostavna. Enako je pri internem organizacijskem komuniciranju. Da zaposleni razumejo, sprejmejo in delujejo skladno z vrednotami svoje organizacije, je potrebno veliko vloženega truda in premišljenega komuniciranja. Kajti, ko enkrat naši zaposleni razumejo cilje in vizijo organizacije, bodo našli tudi motivacijo ustvariti te cilje. Posledično bodo rezultati tudi s poslovnega vidika vse boljši.

Zadovoljni zaposleni so ključ do uspeha. So tisti, ki komunicirajo neposredno s potrošniki, jih neposredno nagovarjajo, navdihnejo ali pa odvrnejo in poskrbijo, da se k nam več nikoli ne vrnejo. Učinki dobrega internega komunikacijskega programa so vsekakor vidni v večji motiviranosti zaposlenih in njihovi pripadnosti organizaciji, znatno pa se izboljša tudi ugled podjetja in zadovoljstvo strank. Ko se odloča o komunikacijskih aktivnostih torej nikakor ne gre pozabiti na notranje javnosti, na zaposlene torej, ki so najlažje dostopni, jih najlažje analiziramo, od njih prejmemo povratne informacije in posledično jih najlažje nagovorimo. Zakaj torej ne izkoristiti teh prednosti in poskrbeti, da bo pod našo streho pozitivno, inovativno in motivirano ozračje? Slednje se bo brez dvoma preneslo tudi na kupce ali naročnike.

Share this article

Articles by the same author

Leave a comment