Kako učinkovito pristopiti k odnosom z javnostmi v start-up podjetju?

Brez dvoma smo dandanes že vsi slišali za izraz start-up (zagonsko) podjetje. Gre za novoustanovljene organizacije, ki skušajo uspeti z minimalnim finančnim vložkom in inovativno idejo oziroma izdelkom, ki določeno potrebo zadovoljuje bolje od konkurence. Večinoma imajo tovrstna podjetja natančno zasnovano kratkoročno strategijo, ciljajo pa na doseganje hitre rasti in visokih zaslužkov v kratkem časovnem obdobju. Zaradi hitre rasti, nenehnih sprememb in želje po takojšnjih rezultatih pa se start-upi mnogokrat srečujejo z velikimi izzivi na področju odnosov z javnostmi. Kaj torej potrebujete za uspešno grajenje odnosov z javnostmi v zagonskem podjetju?

Poskrbite za strategijo, vendar bodite prilagodljivi
Tudi majhne, novoustanovljene organizacije morajo imeti za uspešno komuniciranje s pomembnimi deležniki dobro razvito strategijo. Vendar pa se temeljne razlike začnejo pojavljati v izvedbi teh strategij. Start-up podjetja tako ne morejo kopirati večjih organizacij in pričakovati, da bodo s tem dosegla uspeh, če nič drugega, že zaradi števila zaposlenih in sredstev, ki jih imajo na voljo. Zato je potrebno pazljivo izbrati komunikacijske cilje, ki bodo zagotovo pripomogli k doseganju poslovnih ciljev, obenem pa se zavedati, da se lahko tovrstni cilji spreminjajo iz dneva v dan. Ključno je tudi dobro raziskati, kdo so ciljne javnosti in kje ter kako jih doseči. Start-up podjetja namreč v večini primerov ciljajo na skupine, ki le redko prebirajo časopise ali pa gledajo televizijo. Zato bo množično pošiljanje sporočil za javnost verjetno manj uspešno, saj bo potrebno aktivnosti in komunikacijska sporočila natančno prilagajati različnim skupinam javnosti oziroma različnim skupinam deležnikov.

Za začetek ustvarite dobro zgodbo
Za razliko od že uveljavljenih podjetij oziroma tistih, ki so na trgu prisotna že dalj časa, blagovne znamke start-up podjetja v javnosti še nihče ne pozna – nimajo javne podobe. Zato je v samem začetku ključno, da tovrstna podjetja ustvarijo in nase vežejo odlično zgodbo. Zgodbe imajo namreč moč, da ljudi navdušijo in spodbudijo k delovanju, prav tako pa pomagajo pri zapomnljivosti. Dobro zgodbo je potrebno ustvariti na podlagi izdelka oziroma storitve, na podlagi namena oziroma smotra organizacije ali pa na podlagi strasti ter vizije, ki start-up vodita pri delovanju in izpolnjevanju potreb svojih strank. Pogosto se dobre zgodbe nanašajo na ustanovitelja oziroma ustanovitev podjetja, inovativnost izdelka ali storitve, odziva start-up podjetja na aktualne dogodke ali pa na odmevna sodelovanja z drugimi, že uveljavljenimi organizacijami.

Z mediji sodelujte učinkovito
Čeprav gre za specifične ciljne skupine pa je pomembno tudi sodelovanje z novinarji in predstavniki medijev. Strokovnjaki v start-up podjetjih morajo najprej ugotoviti, katere medije in vsebine sploh spremlja njihova ciljna javnost in pazljivo raziskati, kdo so ključni novinarji, ki poročajo o tovrstnih tematikah. Nato pa je odločilnega pomena, da zgodbo, ki je že usmerjena v doseganje določenega komunikacijskega cilja, prilagodijo še mediju, v katerem želijo doseči objavo. Pisanje in množično pošiljanje enotnega sporočila za javnost na tem mestu v večini primerov ne bo uspešno, saj start-up v očeh javnosti sam po sebi nima nikakršne novičarske vrednosti in velikega števila objav ni pričakovati.

Iščite »novodobne« javnosti
Za zaključek je potrebno izpostaviti še, da prilagajanje zgodb, vsebin in načinov komuniciranja še zdaleč ni potrebno samo za novinarje. Interes javnosti – še posebej tistih, na katere z inovacijami mnogokrat ciljajo zagonska podjetja – za klasične medije pada. Na spletu namreč obstaja cela vrsta različnih platform, kjer se zbirajo »novodobne javnosti«, pa naj bodo to družbena omrežja, kot sta Facebook in Twitter, ali pa decentralizirane platforme tipa Redditin Medium. Zato je pomembno, da se tem ciljnim skupinam, v kolikor to seveda koristi pri doseganju komunikacijskih ciljev, posvečajo tudi start-up podjetja. Vendar pa morajo biti pri takšnih aktivnostih zelo pazljiva, saj so uporabniki modernih platform zelo skeptični do vsebin, ki so preveč prodajno usmerjene in mnogo je primerov, ko so komunikacijske aktivnosti na tovrstnih kanalih prinesle več škode kot pa koristi. To se je na primer zgodilo tudi avtomobilskemu proizvajalcu Nissan, ko so se pojavile obtožbe, da so hoteli v podjetju na umeten način ustvariti interakcijo s posamezniki na spletu.

Grajenje odnosov z javnostmi je potrebno v hitro spreminjajočem se svetu start-up podjetij prilagoditi na številne načine. Če želijo podjetja zmotiti že uveljavljene prakse, izzvati status quo in na ta način odpirati nove trge ter dosegati izjemne rezultate, je potrebno na tak način tudi komunicirati.

Articles by the same author

There are no articles by the same author

Leave a comment