Bonton pove več kot 1000 besed

Ste se v poslovnem svetu že kdaj znašli v neprijetni situaciji, ker niste vedeli, kdo ima prednost pri vstopu v prostor ali pri postrežbi kave? Kdo je tisti, ki mora pozdraviti prvi in kdo komu prvi ponudi roko? Ste se na poslovnem dogodku kdaj spraševali, koga bi bilo z upoštevanjem bontona pravilno predstaviti komu?

Naj vam predstavimo preprosta pravila, ki si jih velja zapomniti – z upoštevanjem slednjih boste namreč naredili dober vtis in izstopili iz množice.

Prednostno pravilo
Velja v primerih: vstop v prostor, postrežba kave, kdo komu ponudi roko ter kdo mora pozdraviti prvi.

 • Nadrejeni imajo prednost pred podrejenimi,
 • stranke pred zaposlenimi,
 • starejši pred mlajšimi in
 • ženske pred moškimi

Če je odnos strogo posloven, je položaj posameznika vedno pred njegovo starostjo in spolom. Ko torej vstopamo v prostor s poslovnimi partnerji, ima stranka oziroma nadrejeni vedno prednost.

Ko se znajdemo v situaciji, ko ne vemo, koga bi bilo pravilno in v skladu z bontonom predstaviti komu, upoštevamo naslednje pravilo:

 • prišleka predstavimo navzočim,
 • osebo na nižji funkciji predstavimo osebo na višji funkciji,
 • mlajšega predstavimo starejšemu in
 • gospoda predstavimo dami

Pravilo vikanja

Vikanje je izraz spoštovanja in v poslovnem svetu se vsi med seboj vikamo. Seveda pa obstaja izjema – tikamo se, ko se tako dogovorimo. Pri tem dobro premislite kdaj in komu boste dovolili, da vas tika. Ko zelo intenzivno skupaj delate, je tikanje seveda dobrodošlo, saj med vami ni pregrad, obstaja pa možnost, da tikanje pri nadrejeni osebi zmanjša občutek avtoritete.

V zvezi s tikanjem si je potrebno zapomniti pravilo:
tikanje predlaga starejša oseba v neformalnih odnosih, oziroma nadrejena oseba v poslovnih odnosih.

Pravilo rokovanja

Roko najprej ponudi tisti, ki je v danem trenutku višji v družbeni razvrstitvi.

To v praksi pomeni, da:

 • starejši ponudi roko mlajšemu in
 • po položaju višji ponudi roko po položaju nižjemu

Pri spolu pa obstaja izjema glede na ostala – zgoraj predstavljena pravila:

 • ženska vedno prva ponudi roko moškemu, v kolikor si jo želi, in ne obratno, kot se mnogokrat predvideva

 

Man and Women Hand Shake

Bonton je osnova vsakega uspešnega podjetnika in podstat, na kateri se gradi dober in dolgoročen poslovni odnos.
Treba se je zavedati fluidnosti pravil bontona. Ta se namreč spreminja skupaj z družbo, zato je zelo pomembno, da ohranjamo stik s časom, v katerem živimo in ne dovolimo, da nas čas povozi.

Articles by the same author

There are no articles by the same author

Leave a comment