Ohranjamo bonitetno odličnost AAA

Nobena skrivnost ni, da v poslovnem svetu vlada huda konkurenca. Težak je že sam preboj na tržišče, še težje pa je obstati. Ponosno naznanjamo, da nam to uspeva tudi z vidika bonitetne vrednosti, saj smo ponovno pridobili bonitetno oceno odličnosti AAA. Ta temelji na naših računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto in napoveduje relativno varnost poslovanja z nami v naslednjih dvanajstih mesecih.

Večini je v interesu poslovati z najnižjo stopnjo tveganja, kar pa je lahko pogosto pravi izziv, saj imajo lahko napačne odločitve oziroma slabe poslovne poteze škodljive posledice. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč certifikati bonitetne odličnosti, ki jih izdaja družba Bisnode. 

AAA predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost

V Propiaru smo letos ponovno prejeli bonitetno oceno odličnosti AAA, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Pridobljena ocena pomeni zanesljiv, kredibilen in nizek nivo tveganja za vse poslovne partnerje. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujemo nadpovprečno in imamo minimalno verjetnost, da bomo v prihodnjih dvanajst mesecih zabeležila katerega od dogodkov, kot so stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija, izbris subjekta iz poslovnega registra, blokada transakcijskih računov podjetja. 

Kaj pravzaprav je bonitetna odličnost? 

Bisnode certifikat bonitetne odličnosti je v poslovnem svetu sprejeta izkaznica o nadpovprečni kakovosti poslovanja podjetja. Na osnovi sprotnih informacij o poslovanju ter podatkov iz preteklih let se certifikat podeljuje za obdobje 12 mesecev od dneva izdaje. Pri tem se na podlagi različnih kriterijev ocenjuje boniteto podjetja skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Višji kot je certifikat bonitetne odličnosti, večje zaupanje poslovni subjekt uživa na trgu.  

Bonitetna ocena je doma in po svetu močan pokazatelj, kje podjetje trenutno stoji. Sami se sicer zavedamo svojega položaja, s pomočjo bonitetne ocene pa naše prednosti lažje prepoznajo tudi ostali potencialni ali že obstoječi poslovni partnerji.

Priznanje nam omogoča lažjo in širšo prepoznavo kakovosti in vrednot, v katere verjamemo.

Share this article

Articles by the same author

There are no articles by the same author

Leave a comment