Piarovci in oglaševalci z roko v roki?

Ob brskanju po internetu boste našli nemalo člankov, ki jasno ponazarjajo razlike med piarovci in oglaševalci (pri tem imam v mislih snovalce in izvajalce oglaševalskih kampanj ter strokovnjake, ki se ukvarjajo z zakupom medijskega prostora). Verjetno je prav to glasno opisovanje povzročilo, da danes veliko predstavnikov tako ene kot tudi druge struje stoji na svoji strani in slednjo branijo z vsemi močmi. Večina pa ob tem spregleda dejstvo, da je prav ločnica, ki se jo tako na veliko opisuje, v letu 2014 vedno bolj zabrisana.

Trenutno stanje v medijskem svetu je v sodelovanje prisililo tudi uredništva in marketing. Tako se vse pogosteje soočamo s situacijami, da objave, vezane na določeno podjetje, produkt ali javno osebo, potrebujejo potrditev hišnega marketinga. Pri tem pa je odobritev (pre)pogosto vezana na količino in pogostost oglaševanja tega podjetja v določenem mediju. Močan ali vsaj zmeren oglaševalec tako ne bo imel težav pridobiti dodatnih uredniških objav in v tem primeru PR predstavlja odlično nadgradnjo oglaševanja z drugimi orodji ter drugačnim učinkom. Pogosto se sicer zdi, da se oglaševalci počutijo nelagodno, kadar morajo s piarovci deliti svoje načrte, vendar izkušnje kažejo, da lahko takšno sodelovanje končni rezultat zgolj pomnoži.

Po drugi strani pa lahko piarovci predstavljajo odlično pomoč pri izbiri primernih medijev za oglaševanje. V trenutni medijski krajini namreč številke, kot so naklada, branost in gledanost, ne povedo vsega. Piarovec namreč odlično pozna strukturo bralcev, pozicijo medija v širši sliki, njegovo naklonjenost posameznemu podjetju in pripravljenost na sodelovanje tudi izven okvirov oglaševanja.

Razlike dandanes vsekakor še vedno veljajo, spremenila pa se je razdalja med eno in drugo stranjo. Ob poznavanju dejstva, da je delo uredništev in marketinga vedno bolj prepleteno, hitro pridemo do zaključka, da morajo z roko v roki delati tudi piarovci in oglaševalci. Vsi namreč stremijo k istemu cilju, da je naročnik ali produkt v javnosti predstavljen v čim lepši luči in doseže čim večji del ciljnih skupin.

Anja Petrovčič

Izvršna direktorica

Articles by the same author

Leave a comment