Šest komunikacijskih trendov v letu 2020

Leto 2019 se počasi izteka, zato je zdaj odličen trenutek, da se ozremo na pretekle dosežke ter hkrati  razmislimo o prihodnosti in nadaljnjih načrtih. Strateške cilje pa lahko postavimo le z dovoljšnim poznavanjem področja, na katerem delujemo, zato smo v Propiaru pripravili seznam nekaterih ključnih trendov, ki bodo v prihodnjem letu zaznamovali področje odnosov z javnostmi.

  1. Interaktivne vsebine

Za doseganje komunikacijskih ciljev bo tudi v prihodnje pomembno ustvarjanje zanimivih vsebin, ki bodo med ciljnimi javnostmi vzbudile pozornost in jih spodbudile k delovanju. Trendi nakazujejo, da bodo v prihodnje pri tem vedno bolj uspešne predvsem razne interaktivne vsebine, ki bodo med potrošniki dosegale še večjo stopnjo vpletenosti.

Pri snovanju kampanj torej nikar ne pozabite na številne možnosti, ki jih prinašajo navidezna (VR) in obogatena (AR) resničnost, igrifikacija, aplikacije, kvizi in ankete ter spletni dogodki.

  1. Družbena omrežja

Vse od svojega nastanka se družbena omrežja spreminjajo tako rekoč iz dneva v dan, s tem pa do sprememb prihaja tudi pri njihovi rabi za potrebe strateškega tržnega komuniciranja. Nič drugače ne bo v letu 2020, saj lahko na tem področju pričakujemo številne novosti. O nekaterih, kot je na primer prikrivanje števila všečkov na Instagramu, smo že pisali, vprašanje pa je, ali bodo temu trendu sledili tudi Twitter, Facebook, YouTube in ostali? Tovrstne spremembe je sicer težko napovedati z gotovostjo, zato bo treba stanje v prihajajočem letu podrobno spremljati.

Brez dvoma je eden pomembnejših trendov, ki ga lahko na tem področju pričakujemo v letu 2020, še večji vzpon družbenega omrežja TikTok. Ta je po svetu hitro zbral ogromno število uporabnikov, vedno bolj priljubljen pa postaja tudi pri nas. Poleg tega lahko pričakujemo, da bodo finančni vložki, namenjeni aktivnostim na družbenih omrežjih, v 2020 še naprej naraščali, podjetja pa bodo v večji meri uporabljala tudi tako imenovane pogovorne bote (chatbosts). Zagotovo si je vredno zapomniti še, da bodo uporabniki izdelke v prihodnje v večji meri nakupovali neposredno na družbenih omrežjih.

  1. Vplivnostni marketing

Z družbenimi omrežji je neposredno povezano tudi področje vplivnostnega marketinga. Digitalni vplivneži bodo v letu 2020 pridobivali na priljubljenosti med sledilci, posledično pa tudi na uspehu pri rabi v namene strateškega komuniciranja. A pozor!

Za podjetja in blagovne znamke bodo vedno bolj koristni predvsem mikro in nano vplivneži, saj bodo dosegali boljšo vpletenost sledilcev ob nižjih cenah, s čimer se bodo povečale možnosti za njihovo rabo v različnih kampanjah. Prav tako se bodo vplivneži v letu 2020 osredotočali na bolj organsko pripovedovanje zgodb, saj sledilci za razliko od zloščenih in neavtentičnih vsebin vse pogosteje iščejo tiste, ki so veliko bolj resnične, zanimive in izvirne.

Še naprej bo za vplivnostni marketing najbolj priljubljeno družbeno omrežje Instagram, vendar ne smemo pozabiti na YouTube in že omenjeni TikTok.

  1. Aktivizem blagovnih znamk

V zadnjih letih lahko opazimo čedalje več organizacij, ki se zavzemajo za reševanje različnih družbenih, političnih in etičnih vprašanj, ne glede na potencialne negativne odzive, ki jih lahko to prinese. Študije kažejo, da potrošniki čutijo močnejše povezave z blagovnimi znamkami, ki so pripravljene zavzeti jasna stališča o pomembnih vprašanjih. Glede na podnebno krizo in trenutno politično ozračje lahko pričakujemo, da bodo potrošniki na takšne kampanje še toliko bolj pozorni.

Zato moramo biti pri snovanju strategij zelo pazljivi, saj je javnost danes dobro obveščena in bodo vsakršni poskusi zavzemanja stališč, ki ne izpadejo pristni, posledično prinesli izrazito negativne odzive. Za uspeh morata biti etika in ozaveščenost jedro blagovne znamke, kar pomeni komuniciranje, predvsem pa upoštevanje natančno opredeljenih ključnih sporočil in zastavljenih ciljev.

  1. Mini krize

Prav zaradi že omenjene pozornosti, ozaveščenosti in informiranosti javnosti o številnih vprašanjih in tematikah se bodo podjetja tudi v prihodnje znašla pod natančnim drobnogledom. Zato lahko pričakujemo, da se bodo morala soočati tudi z manjšimi krizami, ki bodo lahko negativno vplivala na ugled in zaupanje v javnosti.

Zato je pomembno, da imajo podjetja že vnaprej pripravljene dobro razdelane priročnike za krizno komuniciranje. Te naj vključujejo potencialne primere kriz, ki so identificirani na podlagi analize okolja, hkrati pa tudi primerne odzive nanje. Tako bodo odgovorni v podjetjih nenehno pripravljeni na vse morebitne težave in jih bodo lahko razrešili, še preden bo prišlo do kakšnih hujših posledic.

  1. Podcasti

Podcasti so digitalne vsebine oziroma oddaje, ki jih je mogoče poslušati ali celo gledati na spletu, poleg tega pa jih lahko prenesemo tudi na računalnik ali drugo napravo. Podobno kot pri blogih se vsebina pogosto osredotoča na točno določeno tematiko, podcast pa izhaja periodično. Njihova priljubljenost v tujini hitro narašča, tudi pri nas pa področje hitro dobiva precejšen zagon. Tako lahko brez težav najdemo oddaje, ki jih redno spremlja veliko število zvestih poslušalcev. Zaradi izrazite tematske usmerjenosti so odlični za doseganje nišnih, predvsem mlajših občinstev. Pričakujemo lahko, da se bo trend vzpona podcastov nadaljeval tudi v letu 2020, pojavnost v oddajah pa bo zaradi odličnih možnosti doseganja točno določene ciljne javnosti predstavljala izvrstno priložnost tudi za podjetja in blagovne znamke.

Share this article

Articles by the same author

There are no articles by the same author

Leave a comment