Zapis, kateri vam bo olajšal pisanje besedil

Vas je med branjem naslova kaj zmotilo? Potem verjetno ne rabimo vprašati, ali ste med tistimi, kateri znajo uporabljati oziralne zaimke ali med tistimi, ki znajo uporabljati oziralne zaimke. Oboje ima seveda enak pomen, je pa le en zapis vprašanja pravilen. Če se sprašujete kateri, smo za vas pripravili kratek pregled, ki bo poskrbel, da bo dilema uporabe zaimkov »ki« in »kateri« stvar preteklosti.

Kadar pišemo besedila ali pripravljamo govore, pogosto zasledimo nepravilno rabo oziralnega zaimka »kateri« in oziralnega morfema »ki«. Tudi v oglasih velikokrat slišimo primer, kot je: »… naprava, katera vam omogoča …«. Do tega verjetno prihaja, ker želijo oglaševalci zveneti čim bolj pravilno, pri tem pa jih zanese v hiperkorekcijo oziroma pretirano popravljanje sicer povsem pravilnih jezikoslovnih prvin. Podobno se zgodi pri javnih nastopih, kjer se trudi govorec govoriti čim bolj knjižno, doseže pa ravno obraten učinek. Da boste na naslednjih govornih nastopih blesteli, poglejmo, kakšna so pravila.

KDAJ UPORABIMO ZAIMEK »KATERI«?

V običajnih besedilih večina bralcev zaznava neustrezno rabo besede »kateri« samo v imenovalniku in tožilniku.

Primer: »To je oseba, katera pride na zabavo.«

V rodilniku, dajalniku, mestniku in orodniku pa se pogosto zaplete, saj se bralcem in tvorcem besedil pogosto zdita obe različici popolnoma ustrezni.

Primer: »To je oseba, katere sploh ne pogrešam.«

 Kaj pravi Slovenska slovnica? Pravila glede uporabe zaimkov »ki« in »kateri« so tam dokaj jasno zapisana.

Oziralni zaimek »kateri« uporabljamo v treh primerih:

  1. V predložnih zvezah, kadar želimo izraziti pomen – tisti, ki:

»Prijatelj, o katerem sem ti pripovedoval.«

»Kolo, s katerim se je pripeljala v službo, je rdeče barve.«

  1. Za izražanje svojilnosti:

»Odbor, katerega naloge so znane.«

»Brala sem knjigo, katere naslova se ne morem spomniti.«

  1. Takrat, ko bi »ki« lahko povzročil nejasnost ali nerodnost.

»Srečal je človeka, ki mu je posodil denar.« V tem primeru ne vemo, kdo je komu posodil denar. Če zapišemo poved kot: »Srečal je človeka, kateremu je posodil denar« nejasnosti ni več.

Zanimivost:

Včasih naletimo na stavke, kjer se dvoumnosti skorajda ni mogoče izogniti.

Na primer: »Sestra moje prijateljice, ki/katera živi v tujini.« Ne vemo, ali govorimo o sestri ali prijateljici. Ne preostane nam drugega kot skladenjsko spremeniti poved.

Torej: »Moja prijateljica, katere sestra živi v tujini …« ali »Sestra moje prijateljice živi v tujini«.

UPORABA ZAIMKA »KI«

Oziralni zaimek »ki« je pravilno uporabiti v vseh drugih primerih, uporabimo pa ga lahko tudi v vseh sklonih. Velikokrat raba zaimka »kateri« sicer ni napačna, jo pa Slovenska slovnica označuje za zastarelo.

KAJ PA »ČIGAR«?

Kot da ni dilema med zaimkoma »ki« in »kateri« že dovolj velika, je tukaj še oziralni zaimek »čigar«. Ampak ne skrbite, tudi za njegovo rabo obstaja enostavno pravilo: oziralni zaimek »čigar« uporabljamo za izražanje svojine osebe moškega spola v ednini.

Primer: »Sosed, na čigar pomoč se zanašam« in ne »Sosed, na katerega pomoč se zanašam.«

Kadar pa samostalnik ne zaznamuje osebe moškega spola, uporaba zaimka »čigar« ni pravilna. Recimo: »Tekmovanje osnovnih šol, čigar namen je spodbuditi vse osnovnošolce k večji telesni aktivnosti.« V tem primeru bi bilo ustreznejše uporabiti zaimek »katerega«.

Prav tako je nepravilna raba uporaba zaimka »čigar« ob samostalniku, ki sicer zaznamuje osebo moškega spola, ampak ni v ednini.

Primer: »Moški, čigar orodje smo pospravili.« Bolj pravilno bi bilo: »Moški, katerih orodje smo pospravili.«

PLONK LISTEK

Preprosto pravilo, ki se ga splača zapomniti, je: če lahko namesto oziralnega zaimka »kateri« uporabimo zaimek »ki«, je »ki« pravilnejši. Zaimek »kateri« sicer uporabljamo le v zvezah s predlogi, za izražanje svojilnosti ali pripadnosti ter za izogibanje nejasnostim. Zaimek »čigar« pa uporabljamo le, kadar govorimo o svojini osebe moškega spola v ednini.

Torej, ste med tistimi, kateri znajo uporabljati oziralne zaimke, ali tistimi, ki znajo uporabljati svojilne zaimke?


Viri:

https://www.amebis.si/nasveti/ki-kateri

https://uvkf.si/sl/-jcv40-cigar-ali-katerega%2C-kateri-katera-katero-ali-ki

https://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174331634

http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000155.html

Share this article

Articles by the same author

There are no articles by the same author

Leave a comment