Znate ubesediti bistvo?

Če danes vprašate mlade družboslovce, kaj najbolj pogrešajo v sklopu visokošolskega oziroma univerzitetnega izobraževalnega programa, bodo prepričljivo pritrdili, da so to praktične izkušnje s področja, na katerem želijo v bodoče delovati.

V družbi Propiar k reševanju te težave pristopamo z izvajanjem avtorskega projekta Apropό, kateri mladim ponuja priložnost, da konkretno vpogledajo v delo agencije, ki nastopa na področju odnosov z javnostmi. Projekt Apropό, ki poteka štirikrat letno, združuje enodnevno praktično obravnavo izbrane teme in dvotedensko prakso, s katero je udeležencem omogočeno spoznavanje širšega področja strateškega komuniciranja.

Tretja izvedba projekta Apropό

Tokratna, tretja izvedba je bila namenjena vprašanju, kako ubesediti bistvo. Z njim se na področju svojega delovanja slej ko prej sreča sleherni posameznik. Strokovnjaki za odnose z javnostmi pa se s tem vprašanjem srečujemo vsak dan. Vprašanje se samo po sebi ne zdi zapleteno, lahko pa ob napačnem pristopu to postane. Zato je ključno, da komunikatorji in tisti, ki  to želijo postati, poznajo praktične in temeljne veščine spoprijemanja z različnimi oblikami besedil.

Prav s tem namenom so se nam preteklo sredo v pisarni pridružile izbrane in močno motivirane udeleženke. Z uvodnim nagovorom izvršne direktorice Anje Petrovčič, katera je predstavila delo agencije in v zvezi s tem tudi odgovorila na vprašanja, so uradno pričele svojo Apropό izkušnjo.

Besedila v odnosih z mediji in komuniciranje na digitalnih platformah

Prvo strokovno predavanje je s predstavitvijo sporočila za javnost pričela naša specialistka komuniciranja blagovnih znamk Tina Kadunc. Gre za osnovno in nenazadnje glavno orodje, ki ga uporabljamo v odnosih z mediji. Udeleženke so se seznanile s temeljnimi pravili strukture, oblike in z razlogi pošiljanja sporočila za javnost, kajti upoštevanje teh nam omogoča, da informacije s pomočjo medijskih objav javnostim posredujemo, kar se da učinkovito. V odnosih z mediji se pojavljajo še druga besedila, katera se po svoji strukturi in namenu razlikujejo od sporočila za javnost. Z izpostavitvijo medsebojnih razlik, s praktično primerjavo obravnavanih besedil in tudi s kreacijo je bil postavljen temelj, ki bo udeleženkam omogočil nadaljnji strokovni razvoj na področju strateškega komuniciranja.

Družbena omrežja so bila osrednji del druge polovice izobraževalnega dela Apropόja. Komuniciranje na različnih digitalnih platformah je danes izredno pomemben in hitro razvijajoč se del strateškega komuniciranja, ki se ga poslužuje vedno več poslovnih subjektov. Tamara Simovič, naša specialistka digitalnega komuniciranja, je razkrila trike, novosti in sestavine, ki so ključne, da z objavami na družbenih omrežjih dosežemo zastavljene komunikacijske cilje. V okviru tega se je porajalo veliko različnih vprašanj in razmišljanj udeleženk, kar dokazuje, da je to še kako aktualna tema, o kateri se je potrebno stalno izobraževati.

Popoldanske praktične delavnice v obliki kreativnega pisanja in skupinskega analiziranja končnih izdelkov so bile preizkus novo pridobljenega znanja Apropόjevk. Te pa so bile nepričakovano postavljene tudi pred izziv, imenovan »Elevator pitch«. Ta jim je, kot so kasneje priznale, pognal adrenalin po žilah. Vsaka udeleženka je namreč imela priložnost, da se v času vožnje z dvigalom celostno in čim bolje predstavi naši izvršni direktorici. Pri tem so bile primorane ubesediti bistvo njih samih, kajti njihov čas predstavitve je bil omejen s trajanjem potovanja dvigala. Čeprav je izziv malo nenavaden, je odlična priložnost za vadbo predajanja ključnih informacij ob nepričakovanih in pomembnih priložnostih.

Naše misli že pri četrti ediciji Apropόja

Intenzivni, več kot šest urni bootcamp odnosov z javnostmi je po besedah naših vedoželjnih udeleženk minil, kot bi trenil. Osvojeno praktično zanje jim bo omogočilo prepoznavanje ključnih pomenskih sestavin besedila in jim služilo kot odlična popotnica pri strateškem komuniciranju. Poleg tega pa ga bodo še dodatno utrdile na dvotedenski praksi pri nas, ki si jo prisluži vsak udeleženec Apropόja.

Articles by the same author

There are no articles by the same author

Leave a comment