Osebni podatki

Osebni podatki

SPLOŠNO
Ponudnik Propiar, družba za strateško komuniciranje d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik oz. podjetje oz. upravljavec osebnih podatkov) ceni zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov tega spletnega mesta, zato njihove podatke skrbno varuje tudi pred vdorom tretjih oseb, kar uporabnikom zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom.

Upravljavec zagotavlja, da bodo vaši osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje prekličete, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do ugovora
 • ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Posredovane osebne podatke uporabljamo za namene obveščanja o novostih, aktivnostih, storitvah, dogodkih idr. upravljavca. Podatke za ta namen obdelujemo do preklica privoljenja, vendar ne dlje kot 5 let od podanega soglasja za obdelavo. Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljavca na elektronski naslov propiar@propiar.com.
Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.
Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter po tem izbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.
Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Evropske direktive o varovanju osebnih podatkov GDPR.
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z določili veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov.
Brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnikov otroka, katerega starost je nižja od starosti, ki jo kot obvezno za veljavno podajo soglasja, predpisuje veljavna zakonodaja, ponudnik ne bo sprejemal in obdeloval nikakršnih osebnih podatkov, ki zadevajo le-tega.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik za potrebe opravljanja svojih storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • datum rojstva,
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • geslo v šifrirani obliki,
 • državo bivanja,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazec,
 • IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta,
 • čas in datum registracije,
 • arhiv komunikacije.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.
Podatki, ki jih uporabnik posreduje na spletni strani ali kako drugače preko e-pošte, telefona, faksa ipd., so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Podjetje bo pridobljene podatke varovalo ter preprečevalo njihove kršitve in zlorabo, vse v skladu z veljavno zakonodajo.
Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje in za opravljanje storitev, ki jih podjetje ponuja.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave. Za namene obveščanja uporabnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr. telefon, sms, e-pošta ipd. Uporabnik z osebno privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča ponudnika kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene posreduje zbrane osebne podatke pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu ponudnika in za njegov račun.
Ponudnik se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam razen, če je to dolžan v skladu z veljavno zakonodajo, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Uporabnik z označitvijo praznega polja potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika. Preklic lahko pošlje po e-pošti na elektronski naslov propiar@propiar.comali po pošti na naslov ponudnika. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil. Vsakršne spremembe njegovih podatkov lahko uporabnik ponudniku pošlje po e-pošti na elektronski naslov propiar@propiar.comali jih sporoči na telefonsko številko 01 52 33 586. Pri vsakokratnem dostopu do spletne strani podjetja se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) samodejno beležijo. Te informacije ponudnik uporablja za merjenje priljubljenosti svoje spletne strani in izboljševanje kakovosti vsebin in uporabnosti.
Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov hranil samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo, vse v skladu z veljavno zakonodajo.

PIŠKOTKI
Piškotki se uporabljajo, da se omogoči učinkovito, uporabniku prijazno in varno spletno mesto. Piškotki so majhne datoteke, ki koristijo za optimiziranje delovanja spletnih strani in pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu, saj omogočajo prepoznavanje uporabnika in analizo njegove uporabe spletnega mesta.

Brskalnik se lahko nastavi tako, da se piškotki uporabljajo ali na splošno zavrnejo le z dovoljenjem uporabnika. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se brez piškotkov ne da ali ne da v celoti uporabljati nekaterih elementov spletnega mesta.

Večina piškotkov, ki se uporablja, se po seji brskalnika samodejno izbrišejo (“sejni piškotki”). Sejni piškotki se uporabljajo npr. da se uporabniku ponudi funkcija nakupovalnega vozička na več straneh. Poleg tega se uporabljajo tudi piškotki, ki ostajajo po seji na trdem disku uporabnika. Pri naslednjem obisku se samodejno zazna, da je uporabnik že bil na spletnem mestu in katerim vnosom in nastavitvam daje prednost.

Ko uporabnik odpre spletno mesto propiar.com, so s pomočjo piškotkov zajeti naslednji podatki: datum in ura priklica shranjenih podatkov, ime priklicane spletne strani, ID seje Referrer-URL (URL vira, s katerega je uporabnik prišel na spletno stran propiar.com), količina prenesenih podatkov in različica informacije uporabljenega brskalnika.

UPORABA DRUŽBENIH PROGRAMSKIH DODATKOV (VTIČNIKOV DRUŽBENIH OMREŽIJ)

FACEBOOK
Na spletnem mestu se uporablja t.i. vtičnike („Plugins“) družbenega omrežja Facebook, ki jih upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Vtičniki so označeni z logotipom Facebooka ali dodatkom „Facebook vtičnik za družbeno omrežje“ oz. „Facebook Social Plugin“. Pregled vtičnikov Facebook in njihov videz je mogoče najti na povezavi: Facebook plugins. Z uporabo spletnega mesta, ki vsebuje takšen vtičnik, vzpostavi brskalnik uporabnika neposredno povezavo s Facebookovimi strežniki. Facebook prenese vsebino vtičnika neposredno v brskalnik uporabnika in ga vključi v spletno stran. S tem vključevanjem prejme Facebook informacijo, da je brskalnik uporabnika priklical pravilno stran spletnega mesta, četudi uporabnik ne poseduje Faceboook profila ali v trenutku uporabe ni vpisan v svoj račun na Facebooku. To informacijo (vključno z naslovom IP) posreduje brskalnik na Facebookov strežnik v ZDA in ga tam shrani. Kadar uporabnik uporablja vtičnik in npr. klikne na gumb “Všeč mi je” ali napiše komentar, potem se ta informacija prav tako prenese neposredno na Facebookov strežnik, kjer se shrani. Informacije se prav tako objavijo na Facebook profilu, da jih lahko vidijo uporabnikovi Facebook prijatelji. Več o namenu in obsegu pridobivanja podatkov in njihovi nadaljnji obdelavi in uporabi na Facebooku, kakor tudi o pravicah in možnostih nastavitve zaščite zasebnosti, si uporabnik lahko prebere v Facebookovih nasvetih za varstvo podatkov. Kadar uporabnik ne želi, da se podatki, ki jih Facebook pridobi na spletnem mestu, zapišejo na Facebook računu uporabnika, mora biti uporabnik pred obiskom spletnega mesta odjavljen s svojega računa na Facebooku. Nalaganje Facebook vtičnika lahko uporabnik prepreči tudi s programskim dodatkom za svoj brskalnik, npr. „Facebook Blocker”.

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI
Ponudnik ima skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletnega mesta. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prekličejo svojo registracijo. Uporabnik lahko svojo registracijo prekliče tako, da preklic registracije sporoči pisno na naslov propiar@propiar.com. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.