Edinstven vpogled v trende na trgu električne energije

HEP Energija je v Ljubljani priredila 4. srečanje naročnikov, na katerem so udeležencem omogočili edinstven vpogled v trende in pričakovanja na trgu električne energije. Poslovni partnerji in naročniki so prisluhnili strokovnim nasvetom, se zazrli v prihodnost panoge in delili medsebojne izkušnje.

Elektroenergetsko podjetje HEP Energija, ki z električno energijo dnevno oskrbuje več kot 500 slovenskih poslovnih odjemalcev, je v Ljubljani priredilo že tradicionalno srečanje svojih naročnikov in poslovnih partnerjev. Dogodka so se udeležili mnogi gospodarstveniki, med drugim tudi predstavniki podjetij, ki sodijo med naročnike HEP Energije.

Udeleženci pridobili vpogled v prihodnost panoge
Udeleženci so iz prve roke spoznali ključne trende in spremembe, ki jih lahko na trgu električne energije pričakujemo v prihajajočem letu. O slednjih je na dogodku spregovoril Filip Glavan, višji svetovalec v družbi Boston Consulting, sicer strokovnjak na področju najnovejših tehnologij in poslovnih modelov v energetski panogi ter poznavalec distribuiranih energetskih virov.

Kot odgovor na hitre spremembe, ki smo jim priča na trgu električne energije, je Alan Gregorec, prokurist HEP Energije, izpostavil storitev in aplikacijo HEPI Trader. »HEPI Trader večjim poslovnim odjemalcem zagotavlja dodatne informacije, svetovanje in pomoč, poleg tega pa jim omogoča še celovit vpogled v trende, primerjavo cen in optimizacijo stroškov ter poslovno avtonomijo pri upravljanju lastne oskrbe z električno energijo,« izpostavlja Gregorec.

Usmerjeni v zeleno energijo
HEP Energija ima v Sloveniji odjemalcem ponuja tudi zeleno električno energijo, proizvedeno iz popolnoma obnovljivih virov. S tem svojim partnerjem omogoča poslovanje v skladu z načeli trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. V letu 2018 je kar 70 odstotkov njihovih slovenskih naročnikov uporabljalo energijo proizvedeno iz obnovljivih virov proizvodnje. Četrto srečanje naročnikov HEP Energije pa je bilo namenjeno tudi razvijanju dobrih partnerskih odnosov. Za zabavo in prijetno vzdušje sta poskrbela priznani iluzionist Guy Pardillios in mladi hrvaški glasbenik Martin Kutnar, ki je dogodek popestril z edinstveno točko na električni harmoniki.

Share this article

Similar posts

Leave a comment