V okviru energetske konference AEEC zbrani vodilni strokovnjaki

E-mobilnost in sistemska integracija obnovljivih virov kot ključna izziva za distribucijska omrežja

Na dogodku, ki je v soorganizaciji Združenja evropskih energetskih svetovalcev (AEEC) in odvetniške pisarne Jadek & Pensa potekal v ponedeljek v Ljubljani, so se strokovnjaki posvetili izzivom ter spremembam na področju distribucije elektrike in plina. Profesor Christian Held, predsednik AEEC, je izpostavil, da bo ena od ključnih zahtev v energetiki prihodnosti večja usklajenost med operaterji distribucijskih omrežij in operaterji prenosnih omrežij.Direktorica Agencije za energijo RS mag. Duška Godina pa je med glavnimi izzivi, s katerimi se bomo na področju distribucijskih omrežij soočali v Sloveniji, izpostavila e-mobilnost in sistemsko integracijo obnovljivih virov, poleg tega pa tudi samooskrbo in shranjevanje energije.

Združenje evropskih energetskih svetovalcev (AEEC) je v sodelovanju z odvetniško pisarno Jadek & Pensa v ponedeljek, 15. oktobra, v Ljubljani organiziralo mednarodno konferenco AEEC na temo distribucijskih omrežij kot ključne infrastrukture za energetski svet prihodnosti.Na dogodku so sodelovali predstavniki vodilnih energetskih podjetij in strokovnjaki iz različnih evropskih držav, med njimi tudi predstavnik Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

Konferenca je ponudila dragocene vpoglede v najbolj pereče teme na področju delovanja distribucijskih omrežij
Predavanja uglednih strokovnjakov so bila posvečena izzivom ter spremembam na področju distribucije elektrike in plina, vendar pa so se govorci med drugim dotaknili tudi regulacije omrežnine v Evropi, e-mobilnosti in varstva osebnih podatkov. Profesor Christian Held, predsednik AEEC in partner pri Becker Büttner Held (BBH), vodilni nemški energetski odvetniški pisarni, je pohvalil konferenco v Ljubljani, saj je ta ponudila dragocene vpoglede v najbolj pereče teme, povezane z distribucijskimi omrežji in njihovim delovanjem. Omenil je, da bo večja usklajenost med operaterji distribucijskih in prenosnih omrežij o zadevah na področju delovanja omrežij ena od ključnih zahtev v energetiki prihodnosti. Zanj je bilo spodbudno tudi, da se na ACER veselijo predlogov operaterjev distribucijskih omrežij o tem, kako okrepiti medsebojno sodelovanje.

Konference se je udeležila tudi direktorica Agencije za energijo mag Duška Godina
Poudarila je, da sta med glavnimi izzivi, s katerimi se bomo na področju distribucijskih omrežij soočali v Sloveniji, e-mobilnost in integracija obnovljivih virov, poleg tega pa tudi samooskrba in shranjevanje energije. Vzpostavitev ustreznih spodbud in tarifne politike bosta ključnega pomena za spodbujanje stroškovno učinkovitih naložb v distribucijska omrežja prihodnosti. Po drugi strani pa bodo morali operaterji distribucijskih omrežij delovati kot nevtralni spodbujevalci razvoja trga in omogočati razvoj novih tržnih storitev za potrošnike s strani tretjih oseb, ob tem pa skrbeti še za varovanje osebnih podatkov in kibernetsko varnost.

Jure Levovnik, partner in vodja energetske prakse pri Jadek & Pensa, je ob tem dodal, da so s ponosom sodelovali pri organizaciji tako pomembnega dogodka in to prav v letu, ko njihova odvetniška pisarna praznuje svojo 60. obletnico. S sodelavci si namreč prizadevajo biti vodilni na slovenskem trgu na področju energetskega prava in novih tehnologij, saj so ta pravna področja bistven element energetskega sveta prihodnosti, v katerem bodo imela distribucijska omrežja ključno vlogo.

Similar posts

Leave a comment