Med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci

Neodvisna nizozemska ustanova Top Employers Institute od leta 1991 podeljuje certifikate, s katerimi potrjujejo odličnost kadrovskih praks. Letos so to priznanje prejeli štirje slovenski delodajalci, med njimi Tobačna Ljubljana, ki se ponaša kar z dvema nazivoma – »Top Employer Slovenia« in »Top Employer Europe«. Ob tem se je v okviru projekta Zlata nit uvrstila tudi med najboljše zaposlovalce v svoji kategoriji.

Od delodajalca k nazivu Top Employer

Ustanova Top Employers Institute velja za globalno avtoriteto na področju prepoznavanja odličnosti kadrovskih praks. Ta s strogim postopkom certificiranja presoja odličnost pogojev na delovnem mestu, ki jih organizacije nudijo svojim zaposlenim pri delu in pri njihovem strokovnem ter osebnem razvoju. Pri ocenjevanju so vključena glavna področja kadrovske politike, na osnovi katerih inštitut izbere nagrajena podjetja. V letošnji raziskavi je ugotovila, da družba Tobačna Ljubljana zagotavlja izjemne standarde in prakse pri delu s svojimi sodelavci ter s tem izkazuje vodilni status na kadrovskem področju v svojem okolju. Ker je Tobačna Ljubljana članica britanske skupine Imperial Tobacco, ki je prestižni certifikat prejela še v šestih drugih evropskih državah, se ponaša tudi s certifikatom »Top Employer Europe«.

Slika: Monika Teran, direktorica kadrovskega področja za Adriatic (desno) in Mateja Pohlin, strokovna sodelavka za kadrovsko področje (levo)

 

Uvrstitev med finaliste projekta Zlata nit

Prestižna naziva pa je pospremila tudi letošnja uvrstitev med finaliste v kategoriji srednje velikih podjetij projekta najboljših zaposlovalcev, Zlata nit. Projekt je namenjen izbiri in prepoznavanju najboljših delodajalcev leta, preverja pa se tudi kakovost odnosa med organizacijo in zaposlenimi. Zlata nit z izborom najboljšega zaposlovalca leta ter z natečajema Starejšim prijazno podjetje: Z leti še vedno zavzeti in Zlata praksa javnosti predstavlja podjetja, ki se zavedajo pomena posameznika za svoj razvoj in so se za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu pripravljena najbolj potruditi. Projekt je nastal leta 2007 na pobudo družbe Dnevnik, d. d., njegova naloga pa je poiskati vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente ter z njimi prispevati k uspehu organizacije na globalnem trgu.

Uspeh družbe Tobačna Ljubljana na kadrovskem področju sta komentirala tudi Pia Barborič Jurjaševič, generalna direktorica za regijo Adriatic in Tomaž Maver, direktor družbe: »Na obe priznanji smo zelo ponosni. Zavedamo se, da so zavzeti sodelavci ključnega pomena za uspeh našega podjetja. V Tobačni Ljubljana nudimo privlačna in dinamična delovna mesta, saj, med drugim, številni naši sodelavci poleg Slovenije skrbijo tudi za druge trge v regiji Adriatic. Prizadevamo si ustvarjati kulturo, v kateri so sodelavci kar se da opolnomočeni za lasten razvoj ter tako sposobni dosegati izjemne rezultate. Naša kadrovska strategija temelji na prožnosti, sposobnostih in uspehu naših sodelavcev.«

Similar posts

Leave a comment