Slovensko podjetje podpisalo Evropski pakt za plastiko

Velenjsko podjetje je bilo prepoznano kot eno vodilnih evropskih podjetij na področju odgovornega ravnanja s plastiko in pomemben partner pri pospešitvi prehoda v krožno gospodarstvo.

Nedavno je v Bruslju potekal podpis Evropskega pakta za plastiko, ki je namenjen dodatni spodbudi in aktivnostim za zmanjšanje, ponovno rabo ter predelavo plastičnih izdelkov in embalaže za enkratno uporabo. Pakt je podpisalo skupno 15 držav ter 66 organizacij iz vse Evrope, med njimi pa je bilo tudi slovensko podjetje Skaza. Slednje je bilo s povabilom k podpisu prepoznano kot eno vodilnih na tem področju in pomemben partner pri pospešitvi prehoda v krožno gospodarstvo.

Glavni namen pakta je usmerjanje k odgovorni uporabi plastike. Pri tem se osredotoča predvsem na ponovno uporabo in recikliranje plastičnih izdelkov in embalaže za enkratno uporabo ter uporabo reciklirane plastike. Obenem pa nosi tudi podporno funkcijo, saj nudi edinstveno platformo za izmenjavo idej, predstavitev dobrih praks in razprave o izzivih, potrebnih za izgradnjo nove predloge krožnega gospodarjenja, ki ji bodo sledili vsi ostali. Pobudnika pakta sta Nizozemska in Francija, pri oblikovanju končnega besedila pa je skupno sodelovalo več kot osemdeset organizacij, med katerimi so bile tako vlade kot tudi podjetja, nevladne organizacije in poslovna združenja iz vse Evrope.

»S priključitvijo Evropskemu paktu za plastiko sledimo naši viziji biti med 10 najboljšimi ekološkimi podjetji, ki postavljajo trende v industriji plastike. Naša zaveza ciljem pakta je pravzaprav zaveza vsem prihodnjim generacijam. Njim namreč dolgujemo, da jim zapustimo lepši, čistejši in bolj zdrav planet,« je ob podpisu povedal direktor podjetja Bart Stegeman.

Similar posts

Leave a comment