Ukrepi za nemoteno oskrbo z energenti

Skupina Istrabenz plini je sprejela izredne ukrepe, s pomočjo katerih bodo odjemalcem še naprej zagotavljali oskrbo z energenti, hkrati pa poskrbeli za zaščito zdravja vseh deležnikov. Logistični procesi ter oskrba z utekočinjenim naftnim plinom in zemeljskim plinom tako za fizične kot pravne osebe oz. poslovne odjemalce potekajo nemoteno, vendar s poostreno skrbjo za vse vpletene.

Skupina Istrabenz plini pozorno spremlja in se prilagaja trenutnim razmeram, povezanim z izbruhom novega koronavirusa. Sprejeli so številne ukrepe, ki njihovim odjemalcem še naprej zagotavljajo nemoteno oskrbo z energenti, hkrati pa so poskrbeli za zdravje zaposlenih in ostalih deležnikov. Tako Skupina Istrabenz plini ob poostreni varnosti odjemalce še naprej oskrbuje z utekočinjenim naftnim plinom in zemeljskim plinom, saj so zagotovili varnost dobavne verige in neprekinjenost izvajanja logističnih procesov. Dobava energentov vsem poslovnim odjemalcem oziroma pravnim osebam prav tako poteka nemoteno, za slednje pa Skupina še naprej zagotavlja tudi dostavo plinskih jeklenk in drugega blaga. 

V Skupini Istrabenz plini so takoj ob pojavu COVID-19 sprejeli številne ukrepe za zaščito zaposlenih in kupcev. Uvedli so stroge higienske ukrepe na delovnem mestu, zaposlene pa nenehno opozarjajo o potrebni higieni in ustreznem preventivnem ravnanju. Poleg tega so v družbah Istrabenz plini in Plinarna Maribor ter vseh poslovnih enotah Skupine omejili vstop in gibanje na njihovih območjih, ki je zdaj mogoče le po predhodni odobritvi varnostne službe in ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov. Dodatno so zaščitili tudi skupine na terenu, ki so jih ustrezno informirali in jim zagotovili vsa potrebna zaščitna sredstva.

V Skupini Istrabenz plini bodo še naprej pozorno spremljali dogajanje in pravočasno sprejemali vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja, v primeru poslabšanja situacije pa imajo že pripravljene akcijske načrte delovanja.

Similar posts

Leave a comment