»Vsak je svoje šole kovač!«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije z aktualnimi promocijskimi aktivnostmi, združenimi pod sloganom »Vsak je svoje šole kovač!«, ozavešča o izjemnem pomenu izobrazbe ter spodbuja posameznike z nizko ali nedokončano srednješolsko izobrazbo, da se ponovno vključijo v učni proces. Ob zaključku izobraževanja se lahko prijavijo na razpis za sofinanciranje šolnin in pridobijo do 2.500 evrov za povračilo šolnin za srednješolske programe ter mojstrski, delovodski in poslovodski izpit. 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je pričel z izvajanjem promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni, s katerimi ozavešča o pomenu izobrazbe, ki ga ima ta za razvoj karierne poti, ter izpostavlja koristi vseživljenjskega učenja in posameznikovega osebnega razvoja. Poleg tega spodbuja odrasle, ki nimajo dokončane srednje šole ali bi želeli pridobiti nova formalna znanja, da se ponovno vključijo v izobraževalni proces. 

Promocijske aktivnosti so združene pod krovnim sloganom »Vsak je svoje šole kovač!«. Ta izobrazbo enači s srečo, torej nečim, kar si želi doseči vsak izmed nas. Hkrati pa geslo posameznika opolnomoči, saj zmožnost in odgovornost za pridobivanje potrebnih kompetenc postavi v njegove roke. Ključna sporočila promocijskih aktivnosti, ki vključujejo tako digitalno kot tudi klasično oglaševanje, izhajajo iz vsem dobro znanih vsebin, ki so povezane z izobraževalnim procesom v zgodnjih fazah življenja.

Gre namreč za izštevanke, pesmi in pregovore, ki vzbujajo nostalgijo ter spominjajo na veselje in radovednost, s katerima smo v otroštvu pristopali k osvajanju novega znanja. 

S promocijskimi aktivnostmi, ki potekajo v sklopu programa »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022«, želi sklad doseči večjo vključenost odraslih v izobraževalni proces ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo na trgu dela. S tem namenom tudi izvaja Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni, na katerem lahko posameznik pridobi do 2.500 evrov povračila šolnine za uspešno zaključeno izobraževanje, kar poleg srednješolske izobrazbe vključuje tudi delovodske, poslovodske in mojstrske izpite.


Vse informacije o razpisu in pogojih za sofinanciranje šolnin se nahajajo na spletni strani sklada.

Similar posts

Leave a comment