Apropó

Apropó je projekt z mislijo na mlade.

Študentom in mladim zaposlenim, ki želijo spoznavati svet odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja, omogočimo vstop v stroko skozi naša vrata.

V obliki predavanj, predstavitve dobrih primerov, povezovanja in izvedbe prakse v agenciji, želimo mladim ponuditi stik s stroko, ki ga pri formalnem izobraževanju tudi najbolj pogrešajo. Navsezadnje pa gre tudi za priložnost, da mlajše generacije v agencijo prinesejo nov val mladosti, energije, radovednosti in želje po uspehu. Kot strokovnjakom za strateško komuniciranje nam je namreč zelo pomembno, da poznamo potencialne bodoče zaposlene in da smo z njimi v čim ožjem odnosu.

Apropó oziroma Boot camp odnosov z javnostmi, kot smo ga poimenovali, je torej stičišče agencije in mladih, željnih zaposlitve v stroki. Rezultat projekta so v prijetnem vzdušju sklenjene poslovne vezi, zasedena nova delovna mesta in uspešen začetek kariere mladih.

 

Utrinki prve edicije Apropója: