Inprocom

Zaposleni predstavljajo eno najpomembnejših déležniških skupin. Nanjo organizacija s svojimi dejavnostmi in odločitvami najbolj vpliva, hkrati pa je ključna za realizacijo organizacijskih ciljev. Zato je interno komuniciranje eno najpomembnejših področij, ki pripomore k uresničevanju poslanstva, doseganju vizije in poslovnih ciljev ter dolgoročno prispeva k uspehu.

Zaposleni so pri svojem delu najbolj učinkoviti, kadar imajo na razpolago dovolj informacij o delu, ki ga opravljajo, in medsebojnih pričakovanjih, kadar so vključeni v oblikovanje poslovnih ciljev in ko vedo, kako lahko prispevajo k izpolnjevanju ciljev podjetja.

Propiar se z izzivi internega komuniciranja pri naročnikih redno srečuje in na tem področju uspešno izvaja podporo mnogim podjetjem.