Pro4all

Podjetja v družbi ne igramo le vloge ponudnikov, pač pa vplivamo na ekonomsko in družbeno blaginjo okolja ter na način življenja. Zaradi širšega družbenega vpliva smo podvržena širšemu nadzoru in izpolnjevanju družbenih pričakovanj, od česar je med drugim odvisen tudi naš ugled. S tem, ko se zavzemamo za čistost in razvoj okolja, uveljavljanje človekovih pravic, pošteno in pravilno delovanje, podpiranje kulture, ohranjanje dediščine in nasploh za prispevek h kakovosti življenja skupnosti, postavljamo dober zgled, vračamo družbi, katere del smo in navdihujemo druge organizacije ter posameznike.

Resnična vrednost naših pobud se tako skriva v družbenih dobrinah, spodbujanju pozitivnih vrednot in trajnostnemu razvoju, pozitivne akcije pa prinašajo dolgoročne prednosti tako okolici kot tudi našemu podjetju.

S strateško zastavljeno družbeno odgovornostjo:

  • izvajamo pozitivne aktivnosti, ki vplivajo na ljudi, skupnost in njihovo naravno okolje;
  • skrbimo za zadovoljstvo déležnikov in poskušamo izboljšati kakovost življenja;
  • ustvarjamo vrednost v družbi znotraj katere delujemo;
  • spodbujamo zaupanje v vodstvo podjetja;
  • krepimo zavezanost zaposlenih in privabljamo nove zaposlene.