Komuniciranje z mediji

Konsistentno podajanje sporočil, kompetentno razlaganje celotnega področja dela, ki ga podjetje opravlja ter sproščeno in samozavestno nastopanje v medijih in pred drugimi javnostmi je neizbežno povezano s krepitvijo ugleda podjetja in mora biti sestavni del njegove javne podobe.

PROCOACHING TV
Redko je v vas uprtih toliko oči, kot prav med televizijskim nastopom. Bodite pripravljeni!

Televizijski studio je eno najmanj prijaznih delovnih okolij. V vas so usmerjene bleščeče luči, mikrofon zazna vsak vzdih in javnost hoče izvedeti vse! Kako v takih pogojih prepričati, zgraditi most zaupanja z občinstvom in odpraviti tremo? Ključ do uspeha je učinkovit trening s številnimi poustvarjenimi situacijami, kjer vas vsebinsko pripravimo in naučimo pravilnega podajanja sporočil, obenem pa odpravimo morebitna moteča nezavedna vedenja, ki lahko zmotijo gledalčevo pozornost.

PROCOACHING RADIO
Radio nima slike, zato morate poznati in biti pripravljeni na razliko med branjem in pripovedovanjem.

Dejstvo je, da so si možgani ob pomanjkanju vidnega zaznavnega kanala prisiljeni podobo radijskega govornika »izrisati« sami. Tako ustvarjena slika je sklop asociacij, spominov in preteklih izkušenj. Da bi si poslušalci priklicali zaupljivo sliko, mora govornik znati pripovedovati, navezati stik s poslušalci in prepričljivo odgovoriti na vsako moderatorjevo repliko ali vprašanje kličočega.

PROCOACHING NOVINARSKA KONFERENCA
Novinarsko vprašanje je moč predvideti, vendar pa je le verodostojen nastop zagotovilo, da vam bodo verjeli.

Zagotovo so osnove dobrega javnega nastopanja poznavanje vsebine ter pravilno nizanje in struktura argumentov, vendar ni verodostojnosti brez celovito izdelanega govorca. Na treningu se naučite kratko in jasno odgovarjati na novinarska vprašanja, izražati misli brez uporabe mašil in osvojiti ustrezno držo. Tako pridobljena znanja so poroki, da bo vaše neposredno nagovarjanje občinstva prijazno in suvereno.

Treningi javnega nastopanja

Dober nastop je, poleg vaše strokovnosti, rezultat pripravljenosti, suverenosti in samozavesti – veščin, ki jih do potankosti izpilite z našimi treningi.

Nastopanje je del vsakdana in vsak izmed nas je po poklicu govorec – na sestankih z zaposlenimi, nadrejenimi ali poslovnimi partnerji, na konferencah in predstavitvah, na televiziji, radijskih postajah ali v tiskanih medijih, na okroglih mizah ali javnih prireditvah.

Treningi javnega nastopanja so krojeni po meri posameznika ali tima, kjer treniramo štiri ključna področja: vizualnost, glas, sporočilo in psihično pripravljenost.

PROCOACHING NASTOP VSAK DAN
Nastopanje je del vsakdana in vsak izmed nas je po poklicu govorec.

Če se v svojem življenju srečujete z zaposlenimi, nadrejenimi ali poslovnimi partnerji, s konferencami in predstavitvami, z mediji na televiziji, radijskih postajah ali v tiskanih medijih, z okroglimi mizami ali javnimi prireditvami, s predstavniki vladnih ustanov ali mednarodnimi javnostmi, je del vaši delavnih nalog tudi vsakodnevno nastopanje.

PROCOACHING NA ODRU
Kredibilen govorni nastop v raznolikih situacijah javnost prepriča v verodostojnost vaših besed.

Dober nastop je poleg vaše strokovnosti rezultat pripravljenosti, suverenosti in samozavesti. Kako pravilno zavzeti ves oder, kako vzpostaviti stik s svojo publiko, kako z neverbalno komunikacijo in pravim stanjem duha navdušiti in motivirati svoje poslušalce, da se za vedno zapišete v njihov čustveni spomin, so veščine, ki jih z našim programom treninga izpilite do potankosti.

PROCOACHING TREMA
S posebnimi tehnikami se za vedno znebite negativne treme, naj ostane le pozitivna.

Treme se velikokrat ustrašimo, ker v nas sproži spremembo, ki je nismo vajeni in se zaradi nje počutimo nelagodno. Strah pred nastopanjem je v glavnem živa zavest lastne nerodnosti. Neizkušen oziroma ne učen govorec ne ve, kako naj se psihično pripravi na nastop, kako naj ubere pravo govorico telesa, kako naj najučinkovitejše vzpostavi stik s publiko, v glavnem kako naj za vedno opravi z negativno tremo, ki mu lahko dela veliko škodo.

PROCOACHING GOVORICA TELESA
Močni vidiki nebesedne komunikacije se kažejo v kakovosti izrečenega. Poleg tega je naše telo tisto, ki vedno govori, kdo smo – tudi tedaj, ko smo tiho.

Neverbalna komunikacija je močno orodje vsakega nastopa. Če še tako dobra vsebina nima pravega telesa, ki bi jo podprl, je lahko celoten nastop zaman. Ko se naše telo naučimo pravilno upravljati, lahko to postane veliko bolj kredibilno, samozavestno in prepričljivo. Ko posledično začnemo brati in spremljati tudi nebesedno komunikacijo svojih sogovornikov ali svoje publike, pridemo do velike konkurenčne prednosti.

PREZENTACIJA
Naj bo vsak nagovor, predstavitev izdelka ali preprosta dobrodošlica pravi trenutek, da bodo prave besede izrečene na pravi način.

Uspeh nastopa je odvisen od pozornosti, ki vam jo bodo namenili gledalci. Da boste svojo vsebino posredovali učinkovito in dvignili stopnjo zaznavnosti celotnega avditorija, morate preprosto vedeti, kako se občinstvu prikupiti in komu nameniti največ pozornosti. Ker vas lahko računalniška prezentacija pri nastopanju podkrepi ali zasenči, se je tu naučite uporabljati pravilno.

Komunikacijske delavnice & team buildingi

Doseganje poslovnih ciljev je odvisno tudi od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne vrednote, vedenje, izražanje in komuniciranje. Z izgradnjo odnosov in učinkovitejšim obvladovanjem konfliktov lahko komunikacijske delavnice, ki temeljijo na uporabi orodij SDI*, vodijo do znatno uspešnejše organizacije.

Delavnice in team buildingi so namenjeni tako gradnji in izboljševanju komunikacije kot tudi sodelovanju znotraj posameznih oddelkov ali med resorji v podjetju, interesnih skupinah in projektnih ekipah.

Osnovne delavnice:
– Reševanje konfliktov in izboljšanje medsebojnih odnosov
– Učinkovita komunikacija s težavnimi ljudmi in reševanje konfliktov
– Učinkovito komuniciranje s strankami in izboljšana prodaja
– 360° povratna informacija
– Razvoj in vodenje timov
– Uspešno komuniciranje in motiviranje zaposlenih
– Učinkovito komuniciranje v klicnih centrih
– Team building s SDI® orodji
– Tematski team buildingi

Coaching

Coaching je v rezultate usmerjen proces posameznikovega razvoja, kjer se osredotočamo na različna področja, tudi zasebna, saj lahko ta znatno vplivajo na poslovno sfero.
S pomočjo coachinga iščemo skrite rezerve in neizkoriščene potenciale posameznika ter oblikujemo korake, ki k njegovemu napredku vodijo z reševanjem problemov, uvajanjem sprememb ter nadgradnjo sebe in svojih poslovnih zmogljivosti. Skrbno izbrana vprašanja posamezniku odpirajo različne možnosti in mu tako pomagajo poiskati zanj najboljšo pot do ciljev in rešitev.