Prodigital

Komuniciranje na digitalnih platformah je del vsakdana strateškega komuniciranja, ker komunikatorjem omogoča časovno in izvedbeno neomejen in neposreden dostop do ciljnih déležnikov. Na voljo je kadarkoli, kjerkoli in komurkoli, ki ima dostop do digitalnih platform, nezadržno širjenje tehnoloških pripomočkov, ki slednje omogočajo, pa tovrstno dostopnost še povečuje.

V Propiaru se tudi izvajanja komuniciranja na digitalnih platformah lotevamo strateško. Z naročniki najprej opredelimo namen izvajanja komuniciranja in komunikacijske cilje, na osnovi slednjega pa natančno začrtamo časovno in vsebinsko izvajanje komuniciranja na različnih ciljnih digitalnih platformah.

Bistvena primerjalna prednost Propiara pri izvajanju komuniciranja na digitalnih platformah je predvsem dejstvo, da smo komunikatorji. Obvladamo pisano besedo in izvajanje komuniciranja ter vemo, kako doseči zastavljene cilje. Ob tem naročnikom nudimo tudi ustrezna orodja za spremljanje pojavnosti na digitalnih platformah, kar lahko z ustrezno časovno komunikacijsko reakcijo prepreči potencialne krizne situacije.