Prosearch

Raziskovanje je prvi korak v procesu komunikacijskega načrtovanja in s tem osnova za vse nadaljnje aktivnosti – identifikacija komunikacijskega problema, določitev ciljev, implementacija aktivnosti in nenazadnje merjenje rezultatov komuniciranja, pri čemer se vedno ozremo na izhodiščno raziskavo. Z raziskovanjem spoznavamo trenutno situacijo, zunanje in notranje okolje, zaznavamo priložnosti in izzive ter širimo svoja obzorja. Brez čvrstih temeljev naše delo ne obeta dolgoročnih uspehov, te pa pri komuniciranju predstavlja raziskovalna dejavnost.

Ker smo v družbi Propiar zavezani k strateškemu načrtovanju odnosov z javnostmi, z izvajanjem raziskav zagotavljamo informacije za uspešno in učinkovito načrtovanje komuniciranja.

Izvajanje raziskav in analiza okolja:

  • potrjuje ali zavrača predvidevanja;
  • vodi do identifikacije priložnosti vseh vpletenih strank;
  • je ključ za pripravo strategije, nadzorovanje napredka in evalvacijo uspešnosti.