Svet odnosov z javnostmi vse bolj prehaja na vizualno področje, pri tem pa postaja ločnica z marketingom vedno bolj zabrisana. Nekoč homogena praksa odnosov z javnostmi se danes razvija v dve smeri – v celovito tržno komuniciranje in upravljanje ugleda.

Vzrok so težnje organizacij, ki od tržnih storitev pričakujejo predvsem donosne prihodke in močno javno podobo.

V Propiaru zato na eni strani združujemo ustvarjalnost in digitalno znanje, na drugi strani pa se osredotočamo na strateško korporativno komuniciranje in odnose z vplivnimi javnostmi, ki se vse bolj spajajo v celovito funkcijo upravljanja ugleda.

Strateško komuniciranje & vodstveno pozicioniranje

V dobi digitalne povezljivosti smo postali priča metamorfozi 24-urnega novinarskega cikla v 24-sekundni novičarski cikel, zato mora biti ugled posameznika in podjetja vselej na prvem mestu.

V Propiaru strateško korporativno komuniciranje in vodstveno pozicioniranje združujemo v celovito funkcijo upravljanja ugleda. Svoje naročnike podpiramo v vseh situacijah, zaznavamo in upravljamo morebitna tveganja ali ranljivosti ter skrbimo za njihovo močno javno podobo.

Grajenje in upravljanje ugleda med ključnimi deležniki dosegamo s celovitimi komunikacijskimi strategijami ter integriranimi programi, ki so posebej prilagojeni vsakemu posamezniku ali podjetju, najsi gre za soočanje s finančnimi trgi, političnimi odločevalci, zaposlenimi, potrošniki, lokalnimi skupnostmi ali drugimi organizacijami.

 

Upravljanje kriznega komuniciranja & razvoj odzivnih strategij

Vsaka kriza prinaša svojevrstne izzive in priložnosti. Naravna katastrofa, epidemija, prestrukturiranje podjetja, poškodbe deležnikov ali vrsta drugih možnih kriznih situacij lahko škodijo podjetju, mu oslabijo ugled in celo onemogočijo nadaljnje poslovanje. Vse to pa lahko privede do nastrojenega javnega diskurza, ki se manifestira v negativnem dojemanju podjetja, njegovih izdelkov oziroma storitev in vodstvene ekipe.

Razumevanje razsežnosti morebitnih tveganj, predhodna pripravljenost in ustrezno ukrepanje so ključnega pomena za uspešno okrevanje in obnovitev zaupanja.

V Propiaru za svoje naročnike razvijamo odzivne strategije kriznega upravljanja. Vnaprej poskrbimo za optimalno pripravljenost in ob morebitni krizi za hitro odzivnost, ki zavaruje dolgoročno stabilnost podjetja in njegovo sposobnost preživetja ter krepi ugled blagovne znamke.

Korporativne & javne zadeve

Dandanes je ločevanje korporativnih zadev in odnosov z mediji praktično nemogoče, saj skoraj vsako večje vprašanje ugleda vsebuje tudi politično in medijsko dimenzijo, pri čemer oba svetova krepita drug drugega.

V Propiaru na področju korporativnih in javnih zadev delujemo na strateški ravni. Svojim naročnikom nudimo integrirano in ciljno svetovanje na področju komuniciranja ter jim pomagamo pri upravljanju vprašanj, ki lahko vplivajo na rezultate poslovanja. Naš pogled sega dlje od kratkoročnih ciljev, s čimer pomagamo predvideti izzive ter izkoristiti priložnosti in usmerjati tveganja, ki jih slednji prinašajo.

Komuniciranje ob vstopu na trg, prevzemu, združitvi, prestrukturiranju

Združitve in prevzemi (M&A) so povezani s številnimi izzivi in spremembami, ki pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj podjetja in njegovo uspešnost.

V Propiaru pri komuniciranju M&A vključujemo vse deležnike, na katere vpliva transakcija, vključno z zaposlenimi, strankami, regulatorji, lokalnimi skupnostmi ter različnimi iniciativami. V tesnem sodelovanju s pravnimi in bančnimi svetovalci naročnika pomagamo:

– prepoznavati ključne deležnike ter potencialne komunikacijske priložnosti in izzive;
– razviti prepričljivo in jasno zgodbo o strateški viziji in ustvarjanju vrednosti, kar vpliva tudi na skladnost organizacijskih kultur;
– zagotoviti, da je vsa korporativna komunikacija dosledna in v podporo naročnikovim poslovnim ciljem.

Naročnikom nudimo podporo in svetovanje v vseh fazah procesa; od začetnih priprav in snovanja strategij pretoka informacij do podrobnega načrtovanja dneva objave, postopkov odobritve in regulativnih predpisov ter integracije po zaključevanju.

Zavezanost zaposlenih & upravljanje sprememb

Vodstvene ekipe se pri uvajanju organizacijskih sprememb soočajo z vse večjimi izzivi. V Propiaru razumemo, da je za hitre in uspešne preobrazbe organizacij ter uvedbo novih strategij ob hkratnem ohranjanju kontinuitete poslovanja ključna učinkovita interna komunikacija. Ta je danes bolj kot kdaj koli prej pomembna za organizacijsko kulturo, nenazadnje pa tudi za ugled in poslovanje podjetja.

Uvajanje in upravljanje organizacijskih sprememb je zahtevno in terja veliko mero zaupanja znotraj organizacije, zato v središče svojega sistematičnega pristopa postavljamo ljudi. Vodjem tako nudimo podporo pri interni komunikacijski strategiji, vezani na prestrukturiranja ali druge spremembe. Pomagamo jim pri pridobivanju zaupanja zaposlenih, krmarjenju med izzivi in odpravljanju ovir, ob tem pa poskrbimo za jasno komuniciranje tako trenutnega položaja kot želenega cilja in poti, po kateri ga bomo dosegli.

Upravljanje & komuniciranje blagovnih znamk

Komuniciranje blagovnih znamk dandanes poteka na vse več področjih, ki jih obvladujemo s svojim širokim spektrom znanj. Od komuniciranja z mediji do vizualnega in digitalnega komuniciranja ter komuniciranja z vidnejšimi posamezniki v okviru vplivnostnega marketinga, ambasadorstva in zvezdniškega endorsementa.

V Propiaru s svojimi dolgoletnimi izkušnjami prepoznamo vse potenciale vaše blagovne znamke, ki jih izkoristimo s premišljeno zasnovano identiteto blagovne znamke (tako produktno kot korporativno) ter celostno strategijo komuniciranja. Ob tem razumemo vse notranje in zunanje vidike, upoštevamo zadnje smernice ter postavljamo nove trende, s katerimi dosežemo in prepričamo izbrane ciljne skupine ter se povežemo z njimi.

V osrčje komuniciranja blagovnih znamk postavljamo zgodbe. Pri pripovedovanju slednjih smo hkrati ustvarjalni in analitični, s čimer poskrbimo, da s pravimi sporočili in orodji učinkovito gradimo pristne odnose s ciljnimi skupinami na vseh relevantnih kanalih.

Digitalno komuniciranje

Svet postaja vse bolj digitalen, kar pomeni, da pomen strateškega digitalnega komuniciranja neustavljivo narašča. Digitalno komuniciranje je kot orodje za neposredno komuniciranje z uporabniki ter grajenje zaupanja in zvestobe nepogrešljivo, hkrati pa zaradi nenehnega spreminjanja pravil iger na teh platformah tudi nepredvidljivo.

V Propiaru k digitalnemu komuniciranju pristopamo strateško, s svojim specializiranim znanjem zmoremo predvideti spremembe, se nanje pravočasno odzvati ter oblikovati posebej prilagojene digitalne strategije, ki temeljijo na vplivu. Z njimi poskrbimo, da tudi prisotnost na digitalnih platformah  odseva poslanstvo, vizijo in vrednote podjetja oziroma blagovne znamke.

Celovito tržno komuniciranje

Poznamo vse kotičke domačega medijskega trga, kar nam skupaj z razumevanjem medijske potrošnje in dolgoletnimi izkušnjami z vseh področij komuniciranja daje ključno prednost pri načrtovanju in izvajanju celovitega oziroma integriranega tržnega komuniciranja. Na podlagi trženjskih analiz snujemo krovne strategije in posamezne kampanje, ki jih upravljamo, merimo ter zaokrožujemo s podrobnimi evalvacijami.

Razvoj veščin medijskega in javnega nastopanja

Konsistentno podajanje sporočil, kompetentno predstavljanje področja dela ter sproščeno in samozavestno nastopanje tako v medijih kot pred drugimi deležniki so ključnega pomena za grajenje ugleda ter predstavljajo pomemben element javne podobe organizacije ali posameznika.

S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pomagamo posameznikom in skupinam na področju komunikacijskih veščin (poslovno komuniciranje, komuniciranje z mediji, javno nastopanje) ter osebnega znamčenja (razvoj in upravljanje osebne znamke).

Naši individualni treningi in skupinske delavnice so interaktivni, narejeni po meri naročnika ter vključujejo različne metode, ki celostno nadgradijo posameznikovo nastopanje, komuniciranje, vedenje in razmišljanje.

Naša prednost pred drugimi ponudniki je, da treniramo tako obliko kot vsebino nastopa.

Strategije & aktivacije športnih sponzorstev

Blagovna znamka danes v športu predstavlja valuto. V Propiaru svojim naročnikom pomagamo pri razvoju portfeljev naložb v šport za namene rasti blagovnih znamk in poslovanja. Pri tem se osredotočamo na zagon strategije blagovne znamke ter preoblikovanje sredstev, povezanih s športom, s tem pa dosežemo povečanje vrednosti podjetja, udejstvovanja privržencev ter potenciala za prihodke.

Nagovarjamo široko paleto možnosti znamčenja in razvoja poslovanja v svetu športa, razvijamo kreativne strategije ter uresničujemo prvorazredne sponzorske kampanje. Nudimo celoten nabor storitev, ki vključujejo strategijo, pogajanja, aktiviranje, merjenje, raziskave in vrednotenje. Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki za športni PR, upravljanje dogodkov, ustvarjanje vsebin, digitalno komuniciranje, medije ter specialisti športnega prava.