Anja Jelenec

Anja je v letu 2018 diplomirala iz smeri Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer trenutno nadaljuje študij na magistrskem programu Strateško tržno komuniciranje. Ima znanja s področij marketinga, odnosov z javnostmi in organizacije dogodkov. Prve delovne izkušnje s področja trženja je nabirala pri podjetju Yelly d.o.o., v Drogeriji Aloja. Pred prihodom na Propiar je bila stalna članica organizacijske ekipe Študentske konference o odnosih z javnostmi, s katero je pripravila tri edicije PR teatra, aktivno je sodelovala v ekipi Študentskega natečaja kreativnega komuniciranja (freeŠn) in pri soustvarjanju največjega mednarodnega oglaševalskega festivala Golden Drum. Prav tako je prispevala k uspešnima izvedbama Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ), prvo leto kot vodja logistike in izvedbe večernega dela, drugo leta pa kot vodja nagrad za komunikacijsko odličnost Prizma in prvega študentskega natečaja na področju odnosov z javnostmi. Poleg tega je delovala v Zavodu Ypsilon, eni najvidnejših organizacij za spodbujanje podjetništva med mladimi, kjer je bila vodja komuniciranja v projektu Mentorski program ter kasneje vodja odnosov z javnostmi. Kot asistentka v marketinškem oddelku podjetja Resalta (nekdanji GGE) je razširila svoja znanja še na področje energetike. Ekipi Propiar se je leta 2018 pridružila po uspešno zaključeni prvi ediciji Apropója.

V prostem času se rada ukvarja s športom, njena velika strast pa so potovanja.

Destinacija ni nikoli prostor, temveč nov način videnja stvari. - Henry Miller

Asistentka
E: anja.jelenec@propiar.com
M: 030 601 666 T: 01 523 35 86