Tilen Lamut

Po zaključku gimnazijskega izobraževanja v Črnomlju je Tilen študij nadaljeval na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomiral iz smeri Mednarodni odnosi. Trenutno si prizadeva za dokončanje magisterija s smeri Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. Med študijem mu je ljubezen do košarke in športa omogočila prvi korak v svet odnosov z javnostmi, kar je med študijem nadgradil s pripravništvom v Kabinetu Predsednika državnega zbora Republike Slovenije, kjer se je spoznal z tamkajšnjim delom na področju odnosov z javnostmi.

Leta 2015, nemudoma po končanem študiju, se je Tilen pridružil Propiaru kot asistent ter od takrat napredoval na položaj svetovalca za Propiarove naročnike, katerega vlogo opravlja od leta 2017. Pri svojem delu se najraje sooča s kriznim komuniciranjem, strateškim načrtovanjem komunikacijskih aktivnosti in odnosi z javnostmi v športu.

Dodatne izkušnje pridobiva z vodenjem prireditev in športnim komentiranjem, v prostem času pa z veseljem spremlja šport, igra košarko, potuje ter čas posveti prijateljem. Verjame, da sta ekipni duh in želja po uspehu prava pot do izpolnjevanja zastavljenih ciljev.

The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. – Phil Jackson