Vizija

Vizija

Propiar temelji na močni in zaupanja vredni ekipi, ki jo odlikujejo predanost, odgovornost ter lojalnost. Smo
gonilci razvoja v slovenski stroki odnosov z javnostmi, ki s svojo strokovnostjo in specializiranostjo v različna
področja komuniciranja ustvarjamo trende ter upravljamo spremembe.

Vrednote: