Propiarjevih 12 zaznamujejo spremembe

Rezultat Propiarovih 12 let delovanja in razvoja so specializacije v različna področja komuniciranja, s katerimi ustvarjamo trende in upravljamo spremembe. Hkrati smo ob svojem rojstnem dnevu lansirali novo, mediatizirano spletno stran. Vsem omenjenim spremembam je posledično sledila tudi prenova našega izgleda, ki se kaže skozi popolnoma novo celostno grafično podobo.

Digitalna doba je v naš vsakdan vnesla izrazite in hitre spremembe, hkrati pa je s seboj prinesla kar nekaj izzivov tudi za področje odnosov z javnostmi. To se spreminja s svetlobno hitrostjo, pri tem pa odnosi z mediji predstavljajo vedno manjši del dela komunikatorjev. V Propiaru, družbi za strateško komuniciranje, smo v luči tega svojo energijo, znanje in delo z naročniki v preteklih nekaj letih pričeli usmerjati v specializacije, ki predstavljajo prihodnost komuniciranja.

Ob 12. obletnici aktivnega delovanja v sferi odnosov z javnostmi smo tako predstavili rezultat svojega nenehnega razvoja, in sicer sedem specializacij. V sklopu agencije smo razvili specializacije na področjih digitalnega komuniciranja (Prodigital), internega komuniciranja (Inprocom), družbene odgovornosti (Pro4all), analitike in raziskovanja (Prosearch), upravljanja sprememb in odnosov z mediji, prav tako pa ohranjamo oddelek Procoachinga.

S temi usmeritvami vsebinsko in smiselno zaokrožujemo strateško komuniciranje na vseh platformah.

Mediatizirana spletna stran
Digitalna doba pa ni preoblikovala medijske krajine le za klasične medije, ampak je – kar je še pomembneje – odprla vrata množičnega komuniciranja tudi širokemu naboru novih akterjev. Tako so lahko podjetja, organizacije, skupine, družine in posamezniki začeli s svojo lastno prisotnostjo na spletu in postali sami svoj medij.

Tako je ob naši 12. obletnici nastala tudi nova, mediatizirana spletna stran, ki pa, kot že samo ime pove, ni tipična korporativna spletna stran, ki zgolj predstavi kdo smo, kaj delamo in kdo so naši naročniki, pač pa prevzema vlogo medija – ponuja novice in tako daje našim naročnikom priložnost, da prek nje obveščajo o svojih novostih.

Articles by the same author

Leave a comment