Slovenski prevozniki z novim strateškim sodelovanjem

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in OMV Slovenija sta sklenila dogovor o poslovnem sodelovanju. Strateško sodelovanje bo trajalo dve leti in je temelj podpore podjetja OMV Slovenija, ki bo namenjena Sekciji za promet pri OZS. Ta s svojimi aktivnostmi na področju urejanja razmer v cestnem transportu pomaga svojim več kot 3.000 članom sekcije za promet. 

Strateško sodelovanje OMV-ja s Sekcijo za promet pri OZS, ki predstavlja eno njenih največjih strokovnih sekcij, članom sekcije prinaša številne ugodnosti. Pri tem gre predvsem za zagotavljanje storitev brezgotovinskega poslovanja za potrebe maloprodaje in veleprodaje z gorivi, kot tudi oskrbo prevoznikov, ki imajo svoje interne bencinske servise. Poslovna kartica OMV s funkcijo ROUTEX namreč imetniku omogoča enotno brezgotovinsko plačevanje pri nakupu blaga in storitev na več kot 2.000 bencinskih servisih OMV ter več kot 20.000 servisih ROUTEX partnerjev v Sloveniji in ostalih državah EU. Poleg tega kartica s funkcijo ROUTEX omogoča tudi plačevanje cestnin in plačilo drugih storitev, ki so zanimive za prevoznike.

Vanja Lombar, generalna direktorica OMV Slovenija, izpostavlja: “Tako s poslovnega vidika kot vidika podpore logistični dejavnosti, ki poganja slovensko izvozno usmerjeno gospodarstvo, je strateško sodelovanje z Obrtno zbornico Slovenije naraven nadaljnji korak pri našem delovanju na področju medorganizacijskega trženja. Strateško partnerstvo odpira vrata novim priložnostim članom Sekcije za promet pri OZS. Njihova sekcija za promet je ena ključnih ne samo v strukturi OZS, temveč nastopa tudi kot akter pri oblikovanju nacionalnih poslovnih politik predvsem na področju cestnega prevoza. Podjetjem, ki so člani sekcije za promet, bomo zagotovili sodelovanje po meri glede na zakonitosti poslovanja posameznega podjetja člana sekcije.”

Z našimi poslovnimi rešitvami, ki jih lahko pravnim subjektom nudimo tako v Sloveniji kot v tujini, olajšamo vsakodnevno poslovanje, povezano s prevozom blaga in oseb, obenem pa tako mi kot člani Sekcije za promet pri OZS uresničujemo začrtane strateške cilje.

Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS, pa dodaja: “Povezovanje prevoznikov in njihovih ključnih dobaviteljev je za našo Sekcijo za promet pri OZS izrednega pomena.
V naši zbornici lahko sodelovanje z OMV Slovenija v drugi fazi razširimo tudi na vse člane OZS, kot predsednik sekcije in podpredsednik zbornice v tem vidim velik potencial. Dogovor bo v pomoč našim članom, hkrati pa tudi v podporo sekciji pri njenem delu, saj bo omogočal, da bo lažje oblikovala take pogoje dela, ki bodo njenim članom zagotavljali čim boljši, kar se da širok in hitro odziven strokovni servis. Sekcija bo s tem tudi lažje zastopala interese prevoznikov pri oblikovanju zakonodaje, pridobivanju spodbud in razvoju naše logistične panoge, ki je za naše gospodarstvo izrednega pomena. V duhu takega povezovanja bo konec septembra potekalo tudi tretje Srečanje prevozniških družin in podjetij Slovenije, ki je že preraslo v praznik vseh, ki sodelujejo v procesu cestnega transporta. Družbi OMV Slovenija in njenemu vodstvu se zahvaljujem za podporo našim prizadevanjem in jim čestitam za naš skupni projekt, za katerega sem prepričan, da bo uspešen v obojestransko zadovoljstvo in korist.”

S povezovanjem bomo lahko medsebojno nadgradili skupne interese, si pri delu in prizadevanjih pomagali ter s tem na dolgi rok nedvomno pridobili vsi.

Tesno sodelovanje odpira možnosti za sodelovanje na različnih področjih in vzpostavljanje vzajemno učinkovitih partnerstev. Skupina OMV in s tem tudi OMV Slovenija je zavezana k aktivnemu vključevanju v oblikovanje družbe in gospodarskega okolja tako v Sloveniji kot širše v regiji, kjer posluje. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pa je s člani, ki so povezani v strokovni Sekciji za promet pri OZS, močan in kompetenten sogovornik državnim inštitucijam pri oblikovanju prometne politike in prometno-transportnih predpisov ter učinkovito zastopa interese stroke te pomembne gospodarske panoge tako doma kot v tujini.

Similar posts

Leave a comment