Telemach z lastno sončno elektrarno postaja samooskrben

Podjetje Telemach v letošnjem letu svoje družbeno odgovorne aktivnosti poleg varnosti otrok na spletu razširja tudi na področje okolju prijaznega delovanja. V sklopu okoljske in družbeno osredotočene misije za boljši jutri so investirali tudi v sončno elektrarno, ki jo je zgradil GEN-I. Z elektrarno bodo skrbeli za lastne potrebe po energiji in prispevali svoj del k razvoju krožnega gospodarstva.

S koncem leta 2019 je na več kot 3.000 m2 veliki strehi poslovne stavbe Telemacha začela delovati sončna fotonapetostna elektrarna, ki obsega 866 PV polikristalnih modulov BISOL, priključna moč znaša 242,48 kWp, letna proizvodnja pa je ocenjena na 254.100kWh. 

Poslovna stavba Telemacha bo naslednjih 30 let tako vsaj 20-odstotno energetsko samooskrbna, s pridobivanjem elektrike pa bo Telemach skrbel za lastno oskrbo, vključno s polnjenjem električnih vozil svojega voznega parka, ki jih uporabljajo tehnične službe za obiske uporabnikov. Z implementacijo sončnih celic želijo pripomoči h krožnemu gospodarstvu in skrbeti za okolju prijazno in brezogljično delovanje, k temu pa spodbuditi tudi ostale deležnike.

S sončno elektrarno bo Telemach prihranil na dveh strateških področjih: finančnem in okoljskem.  Zmanjšali bodo količino proizvedenega ogljičnega odtisa, in sicer za 125 ton na leto, letni prihranek stroškov električne energije pa je ocenjen na 17.600 evrov.

Dobro poskrbljeno tudi za varnost

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije vsebuje načrt električnih inštalacij in opreme vključno s strelovodno instalacijo, ki je potrebna zaradi zaščite naprave in stavbe, saj se z namestitvijo sončne elektrarne poveča verjetnost udara strele. S tem sta objekt in elektrarna zaščitena pred atmosferskimi razelektritvami brez škodljivih posledic oziroma so njeni sestavni deli odporni na nemehanske vplive v pričakovanih okoljskih razmerah na način, da osebe, živali in premoženje niso ogroženi.

Video posnetek sončne elektrarne je na voljo na povezavi: https://we.tl/t-aX7gPRbUaE

Similar posts

Leave a comment